De Crisis- en herstelwet haalt geplande bouwprojecten naar voren, bijvoorbeeld door kortere procedures toe te passen. Op deze manier zorgt de overheid dat bouwbedrijven tijdens de crisis voldoende werk houden.

Voordelen van de Crisis- en herstelwet:

Zorgt voor snelle uitvoering ruimtelijke plannen

De Crisis- en herstelwet helpt bedrijven, omdat de wet bouwprojecten naar voren haalt. Ook worden ruimtelijke plannen sneller uitgevoerd door bijvoorbeeld kortere (aanvraag)procedures. Vaak zijn dit projecten voor de infrastructuur. Door wegen aan te leggen en te verbeteren is Nederland beter bereikbaar. Dit stimuleert weer de groei van de economie.

Stimuleert vernieuwende en duurzame projecten

De Crisis- en herstelwet stimuleert ook om vernieuwende en duurzame projecten uit te voeren. Bijvoorbeeld de duurzame woonwijk Nieuwveense Landen in Meppel. Door af te wijken van een aantal bouwvoorschriften is het mogelijk om deze duurzame woningen te bouwen. Uit dit soort voorbeelden blijkt dat de Crisis- en herstelwet vooruitloopt op de Omgevingswet. In totaal zijn er al 60 projecten en vernieuwende experimenten aangewezen.

Gaat in op Omgevingswet

De Crisis- en herstelwet zorgt voor kortere (aanvraag)procedures waardoor bouwprojecten sneller kunnen starten. Deze wet sluit daardoor goed aan op de plannen om het omgevingsrecht makkelijker te maken. Daarom blijft de Crisis- en herstelwet geldig tot het moment dat de Omgevingswet van kracht wordt. Uiteindelijk zal de Crisis- en herstelwet opgaan in de Omgevingswet.

Zorgt voor snellere beslissingen

In de Crisis- en herstelwet staan bestuursrechtelijke voorzieningen. Hierdoor kan de gemeente of provincie bijvoorbeeld sneller een besluit nemen over een ruimtelijk plan. De plannen waar het om gaat, staan in bijlage 1 en bijlage 2 van de Crisis- en herstelwet.

Maatregelen door de Crisis- en herstelwet

De Crisis- en herstelwet verandert een aantal wetten. Deze tijdelijke maatregelen gelden tot de Omgevingswet van kracht wordt. De Crisis- en herstelwet steunt ruimtelijke plannen en vernieuwing door:

  • bijzondere afspraken voor projecten;
  • bijzondere voorzieningen voor vernieuwende experimenten;
  • permanente wetswijzigingen.

Permanente wetswijzigingen

Met de Crisis- en herstelwet is een groot aantal wetten gewijzigd. Bijvoorbeeld onderdelen van de Wet ruimtelijke ordening en de Wet geluidhinder. Als het nodig is blijven deze wijzigingen gelden als de Omgevingswet van kracht is.

Aanpak

Crisis- en herstelwet vermelden in beroepsschrift

Als de Crisis- en herstelwet van toepassing is op een projectplan, betekent dat onder meer dat het instellen van pro-forma beroep (het later indienen van de beroepsgronden) niet mogelijk is. Wij verzoeken belanghebbenden in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Meer over beroep instellen

Levertijd

Rechters moeten binnen zes maanden uitspraak doen, na ontvangst van een beroepschrift voor 1 van de plannen uit de bijlagen van de Crisis- en herstelwet. Voor andere projecten is dat binnen 12 maanden.

Zie ook

Vragen over Crisis- en herstelwet

Meer informatie over de Crisis- en herstelwet staat op de website van het Kenniscentrum InfoMil. Medewerkers van gemeenten, provincies of waterschappen, kunnen terecht bij de Helpdesk van het Kenniscentrum InfoMil.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?