Vanwege grote belangstelling is de cursus ‘Actief voor het waterschap’ vol. Ook een extra cursus is inmiddels vol. We kunnen daardoor helaas geen nieuwe aanmeldingen meer aannemen.

Dijkgraaf Kees Jan de Vet is blij met de grote belangstelling: “Ik vind het fantastisch dat er zoveel belangstelling is voor de cursus. Dat geeft aan dat bestuurslid een interessante functie is. En dat inwoners bovendien thema's als klimaat, duurzaamheid, innovatie en veiligheid belangrijk vinden en zich daarvoor in willen zetten.” 

Besturen is een vak 

De gratis cursus wordt gegeven door ProDemos en bestaat uit vijf bijeenkomsten. Deelnemers leren tijdens de cursus meer over hoe het bestuur binnen een waterschap werkt. Gastdocenten geven presentaties. Uiteraard ontmoeten de deelnemers ook mensen die nu actief zijn binnen het waterschap, zoals de dijkgraaf en leden van het dagelijks en algemeen bestuur. Op die manier leren zij wat het inhoudt om bestuurder van een waterschap te zijn. En komen ze erachter of dat iets voor hen is.  

Waterschapsverkiezingen 2023

Waterschap Brabantse Delta organiseert de cursus in aanloop naar de waterschapsverkiezingen in maart 2023. Elk waterschap in Nederland heeft een gekozen algemeen bestuur. Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente. Het algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Iedere vier jaar wordt het algemeen bestuur opnieuw gekozen. 

Bij de verkiezingen kan iedereen die 18 jaar of ouder is en in het werkgebied van waterschap Brabantse Delta woont gaan stemmen. Daarmee bepaal je wie straks in het bestuur van het waterschap zit. Zo heb je invloed op de keuzes die het bestuur maakt over veilig, schoon en voldoende water.