Beschrijving project Verbetering regionale keringen

In de komende jaren gaat Waterschap Brabantse Delta de regionale keringen verbeteren. Een regionale kering is een dijk of kade die het gebied beschermt tegen ‘binnenwateren’ zoals de Mark, Dintel en Vliet. Een toetsing doet het waterschap elke zes jaar om er zeker van te zijn dat mensen, dieren en economische waarden beter worden beschermd tegen hoog water.

Het waterschap heeft met de provincie Brabant afgesproken dat de dijken in 2023 moeten voldoen aan bepaalde eisen.  Dit noemen we de veiligheidsnorm. In 2013 zijn de regionale keringen daarom voor het eerst getoetst aan de veiligheidsnorm van de provincie. Die eerste ronde toetsing is in juni 2017 afgerond. Uit de toetsing is nu bekend welke delen van de dijken moeten worden aangepast.

Gemeente Etten-Leur

Uit de resultaten van de toetsing blijkt dat delen van de dijken langs de Mark in de gemeente Breda, Drimmelen, Moerdijk en Etten-Leur verbeterd moeten worden. Voor deze dijken start het waterschap met de verbeteropgave, het project Verbetering regionale keringen. In de gemeente Etten-Leur verbetert het waterschap de dijk langs de Mark tussen de Leursche Haven en de Laakse Vaart en delen van de Zeedijk. Voor informatie over de verbetering van de dijken langs de Leursche Haven en de Laakse Vaart, zie 'gemeente Halderberge'.

Op 28 november 2017 spraken de waterschapsbestuurder en leden van het projectteam met inwoners van de gemeente Etten-Leur over het doel en de inhoud van het project in Etten-Leur. Bewoners spraken deze avond aan de hand van kaarten met de leden van het projectteam en de bestuurder over de situatie van afgekeurde dijken bij hun in de buurt.

Aanpak

Samenwerken aan onze dijken

Al in een vroeg stadium betrekt het waterschap bewoners en direct betrokkenen bij de verbeteropgave. Op de informatieavond 28 november jl. heeft het waterschap de inwoners opgeroepen om mee te denken over oplossingen voor het verbeteren van de dijken. Het waterschap wil weten waar de voorkeur van de omgeving naar uitgaat zodat het waterschapsbestuur hun ideeën kan meewegen in haar besluitvorming. Ook bij het uitwerken en de uitvoering van de oplossingen betrekt het waterschap de mening van de inwoners. Zo zorgt het waterschap er samen met de omgeving voor dat de dijken in 2023 gereed zijn en dat de dijken weer voldoen aan de veiligheidsnorm.

Bekijk de overzichtskaart

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Aanvullende informatie

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons vooral weten! U kunt contact opnemen door ons een e-mail te sturen. Het is ook mogelijk om direct telefonisch contact op te nemen met een van onze medewerkers.

Mail: onzedijken@brabantsedelta.nl

06 20 60 82 22

Ook handig om te weten

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?