Waterschap Brabantse Delta werkt continu aan verbetering van de regionale keringen langs diverse wateren. Een regionale kering is een dijk of kade die het gebied beschermt tegen ‘binnenwateren’ zoals de Mark, Dintel en Vliet. Een toetsing doet het waterschap elke zes jaar om er zeker van te zijn dat mensen, dieren en economische waarden achter de dijken beter worden beschermd tegen hoog water. Het waterschap heeft met de provincie Brabant afgesproken dat de dijken in 2023 moeten voldoen aan bepaalde eisen. Dit noemen we de veiligheidsnorm. Op de kaart vind je een overzicht van de afgekeurde dijken in West-Brabant. Deze dijken worden met rood aangegeven.

Zeedijk Etten-Leur

Meer weten?

Op onze projectpagina is meer informatie te vinden. 

Ga naar de projectpagina

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons vooral weten! Je kunt contact opnemen door ons een e-mail te sturen. Het is ook mogelijk om direct telefonisch contact op te nemen met een van onze medewerkers.

E-mail: onzedijken@brabantsedelta.nl
Telefoon 06 20 60 82 22