Waterschap Brabantse Delta werkt continu aan verbetering van de regionale keringen langs diverse wateren. Een regionale kering is een dijk of kade die het gebied beschermt tegen ‘binnenwateren’ zoals de Mark, Dintel en Vliet. Een toetsing doet het waterschap elke zes jaar om er zeker van te zijn dat mensen, dieren en economische waarden achter de dijken beter worden beschermd tegen hoog water. Het waterschap heeft met de provincie Brabant afgesproken dat de dijken in 2023 moeten voldoen aan bepaalde eisen. Dit noemen we de veiligheidsnorm. Op de kaart vind je een overzicht van de afgekeurde dijken in West-Brabant. Deze dijken worden met rood aangegeven. 

Aanpak


In de gemeente Halderberge en Etten-Leur hebben bewoners en het waterschap gekozen voor een andere oplossing dan verbetering van de dijken.In plaats daarvan is gekozen voor plaatsing van twee keermiddelen met gemalen (grote pompen met een gebouw erom heen), één aan de monding van de Mark bij de Leursche Haven en één aan de monding van de Mark bij de Laaksche Vaart. In een vroeg stadium van het project ‘Verbetering Regionale Keringen’ heeft het waterschap bewoners en belanghebbenden uit de omgeving betrokken. Het waterschap heeft hen gevraagd mee te denken over de mogelijke oplossingen voor verbetering van de dijken langs de Leursche Haven en de Laaksche Vaart. Zij hebben het waterschap geadviseerd en het waterschap heeft besloten de voorkeursoplosssing van de omgeving uit  te laten werken door de aannemer. Ook bij de uitwerking en de uitvoering van de oplossing zijn de inwoners betrokken.

Gereed!

Lees meer over een bijzonder karwei: twee keersluizen met gemalen in Leursche Haven en Laaksche Vaart.

Hieronder staat de 3-D visualisatie van de Leursche Haven en de Laaksche Vaart:
 

Laatste nieuws

juni 2020
In deze laatste nieuwsbrief lees je over de oplevering van de 2 keermiddelen met gemalen.

december 2019
In deze nieuwsbrief lees je meer over het verloop van de uitvoering.

november 2019
Zoals medio september aangekondigd vinden komende tijd ‘remmende’ werkzaamheden plaats bij de Leursche Haven: de bouw van het keermiddel/sluis/gemaal bij de Leursche Haven nabij de T-splitsing met de Mark. Belangrijk is dat er geen fysieke stremming plaatsvindt ten tijde van het ‘overzetten’ van de damwanden en het aanbrengen van de oeverbescherming benedenstrooms van de sluis tot de Mark. Wel kunnen er zeer tijdelijke ‘mobiele/drijvende’ obstakels zijn, maar met 'gewone onderlinge' communicatie hoeft dit geen probleem te zijn.
Meer informatie over de stremmende werkzaamheden.

april 2019
In de Nieuwsbrief van april 2019 lees je meer over het definitieve vastgestelde Projectplan Waterwet en de Omgevingsvergunningen van de gemeente Etten-Leur en Halderberge.