Waterschap Brabantse Delta werkt continu aan verbetering van de regionale keringen langs diverse wateren. Een regionale kering is een dijk of kade die het gebied beschermt tegen ‘binnenwateren’ zoals de Mark, Dintel en Vliet. Een toetsing doet het waterschap elke zes jaar om er zeker van te zijn dat mensen, dieren en economische waarden achter de dijken beter worden beschermd tegen hoog water. Het waterschap heeft met de provincie Brabant afgesproken dat de dijken in 2023 moeten voldoen aan bepaalde eisen. Dit noemen we de veiligheidsnorm. 

Halderberge en Etten-Leur: Leursche Haven en Laaksche Vaart
In de gemeente Halderberge en Etten-Leur hebben bewoners en het waterschap gekozen voor een andere oplossing dan verbetering van de dijken.In plaats daarvan is gekozen voor plaatsing van twee keermiddelen met gemalen (grote pompen met een gebouw erom heen), één aan de monding van de Mark bij de Leursche Haven en één aan de monding van de Mark bij de Laaksche Vaart.

Bekijk de overzichtskaart

Leursche Haven en Laaksche Vaart

Aanpak

In een vroeg stadium van het project ‘Verbetering Regionale Keringen’ heeft het waterschap bewoners en belanghebbenden uit de omgeving betrokken. Het waterschap heeft hen gevraagd mee te denken over de mogelijke oplossingen voor verbetering van de dijken langs de Leursche Haven en de Laaksche Vaart. Zij hebben het waterschap geadviseerd en het waterschap heeft besloten de
voorkeursoplosssing van de omgeving uit  te laten werken door de aannemer. Ook bij de uitwerking en de uitvoering van de oplossing zijn de inwoners betrokken.

Planning

De twee keermiddelen met gemalen zijn in het tweede kwartaal van 2020 klaar. Hieronder staat de 3-D visualisatie van de Leursche Haven en de Laaksche Vaart:

Laatste nieuws

In de Nieuwsbrief van april 2019 leest u meer over het definitieve vastgestelde Projectplan Waterwet en de Omgevingsvergunningen van de gemeente Etten-Leur en Halderberge. 

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?