Beschrijving project Verbetering regionale keringen

In de komende jaren gaat waterschap Brabantse Delta de regionale keringen verbeteren. Een regionale kering is een dijk of kade die het gebied beschermt tegen ‘binnenwateren’ zoals de Mark, Dintel en Vliet. In 2013 zijn de regionale keringen voor het eerst getoetst aan de veiligheidsnorm van de provincie. Dit doet het waterschap elke zes jaar om er zeker van te zijn dat mensen, dieren en economische waarden beter worden beschermd tegen hoog water.

Het waterschap heeft met de provincie Brabant afgesproken dat de dijken in 2023 moeten voldoen aan bepaalde eisen. Dit noemen we de veiligheidsnorm. In 2013 zijn de regionale keringen daarom voor het eerst getoetst aan de veiligheidsnorm van de provincie. De eerste ronde toetsing is in juni 2017 afgerond. Uit de toetsing is nu bekend welke delen van de dijken moeten worden aangepast.

Gemeente Steenbergen

Uit de resultaten van de toetsing van juni 2017 blijkt dat delen van de dijken langs de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Etten-Leur verbeterd moeten worden. Voor deze dijken start het waterschap de verbeteropgave. In de gemeente Steenbergen verbetert de gemeente slechts twee dijken. Het gaat om de dijk langs de Westlandse Watergang, achter de Leerlooierij en het Doorne Dijkje.

Aanpak

Samen werken aan onze dijken

Al in een vroeg stadium betrekt het waterschap bewoners en direct betrokkenen bij de verbeteropgave. Omdat het in de gemeente Steenbergen slechts om twee dijken gaat, spreken we u als bewoner of bedrijf rondom deze kering graag persoonlijk. Op 5 maart 2018 heeft het waterschap u tijdens een informatiebijeenkomst gesproken. Wij spreken u graag nader. Wij zijn benieuwd waar uw voorkeur naar uit gaat voor oplossingen van de dijkverbetering. Het waterschapsbestuur zal uw ideeën meewegen in haar besluitvorming. Ook bij het uitwerken van de oplossingen en de uitvoering van de werkzaamheden willen we graag uw mening betrekken. Zo zorgen we er samen met u voor dat de dijken in 2023 gereed zijn en weer voldoen aan de norm.

Locatie en planning

Tijdens de gesprekken met u informeren wij u ook over de planning van het project en specifiek over de planning van de verbeteropgave aan de dijken in Steenbergen.

Bekijk de overzichtskaart

Praat mee! 

Al in een vroeg stadium praten wij graag met u over de mogelijke oplossingen die er zijn om de dijken in uw omgeving te verbeteren. Wij willen weten waar uw voorkeur naar uitgaat zodat het waterschapsbestuur uw ideeën kan meewegen in zijn besluitvorming. Ook bij het uitwerken van de oplossingen en de uitvoering hiervan horen we graag uw mening.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Logo verbetering regionale keringen waterschap brabantse delta

Aanvullende informatie

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons vooral weten! U kunt contact opnemen door ons een e-mail te sturen. Het is ook mogelijk om direct telefonisch contact op te nemen met een van onze medewerkers.

Mail: onzedijken@brabantsedelta.nl

Telefoon: 06 20 60 82 22

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?