Vanwege werkzaamheden aan de sluis Roode Vaart in Moerdijk blijft de sluis de komende periode dicht. Schippers kunnen in december toch eenmalig doorvaren. Op vrijdag 20 december tilt een speciale kraan de hefdeur omhoog. Aanmelden verplicht.

Aanmelden mogelijk tot en met 16 december

Wie gebruik wil maken van het doorvaartmoment op vrijdag 20 december kan zich tot en met maandag 16 december aanmelden via sluisroodevaart@brabantsedelta.nl Vermeld hierbij naam, e-mailadres en telefoonnummer. Het waterschap stuurt, zodra de aanmeldingen binnen zijn en duidelijk is of heffen mogelijk is, een bevestiging en uitleg per e-mail. Onverwachte veranderingen in het tijdstip van mogelijke doorvaart geeft het waterschap ook per e-mail door.

Kraan tilt hefdeur eenmalig omhoog

In de winter maken weinig mensen gebruik van de sluis. Toch kan het waterschap zich voorstellen dat schippers hun boot tijdelijk buiten de sluis hebben aangemeerd en graag terugvaren naar de Roode Vaart Noord. Mogelijk wil iemand juist vanuit de Roode Vaart Noord naar het Hollands Diep of een andere haven varen. Daarom tilt op 20 december een speciale kraan de hefdeur omhoog. Vanwege de omvang van deze actie wordt het doorvaartmoment in principe eenmalig georganiseerd.

Hierna blijft de sluis gestremd tot de werkzaamheden zijn afgerond. Wanneer dat is, hangt af van de voortgang van het werk, maar dat zal waarschijnlijk in het voorjaar zijn. In de tussentijd is doorvaart niet mogelijk. De sluis behoudt wel haar werking als primaire kering, dat is de bescherming tegen overstroming.

Het doorvaartmoment is onder andere afhankelijk van weersomstandigheden, voldoende aanmeldingen en de waterstand. Hoog water of vorst kunnen bijvoorbeeld problemen opleveren.

Lees meer overĀ de werkzaamheden bij de sluisĀ