2018 zal nog lang in ons geheugen gegrift staan als een extreem droog jaar. Na de natte voorjaarsperiode ging de zon schijnen en duurde het erg lang voordat er weer neerslag viel. Ook in het najaar is het lang droog gebleven. Het wordt moeilijk om het grondwaterpeil het komend voorjaar weer op het gewenste niveau te krijgen. Het waterschap heeft daarom al diverse maatregelen genomen om meer water vast te houden om het grondwater aan te vullen. Ook heeft het waterschap agrariërs opgeroepen om zelf maatregelen te treffen die voorkomen dat het water snel via de sloten wordt afgevoerd.

De drempel tegen droogte: een houten plank met vier piketpaaltjes.
De eenvoudige drempel, in de vorm van een houten plank inclusief vier piketpaaltjes.

Drempel tegen Droogte

Om de kans te verkleinen dat er een beregeningsverbod uit grondwater moet worden afgekondigd het komende groeiseizoen, is het waterschap in de zandgebieden gestart met de actie “Drempel tegen Droogte”. 

De actuele grondwaterstanden zijn openbaar op de grondwaterkaart.

Het waterschap stelt kosteloos een drempel beschikbaar voor agrariërs die in B- en C-watergangen geplaatst kan worden om het water vast te houden. De B- en C-watergangen worden niet door het waterschap onderhouden en liggen vaak op de percelen van de grondeigenaren en –gebruikers. De eenvoudige drempel, in de vorm van een houten plank met vier piketpaaltjes, functioneert als een stuw die het water tegenhoudt. Dat water kan dan in de bodem infiltreren. De drempel heeft een beperkte hoogte (20 cm) waardoor er geen problemen ontstaan wanneer er toch een hevige bui valt, het te veel aan water kan dan over de drempel stromen.

De drempel wordt op de slootbodem dwars op de stroomrichting van de watergang geplaatst. Per plank ontvangen de deelnemers 4 piketpaaltjes die aan beide zijden van de plank in de grond geslagen kunnen worden zodat de plank niet omvalt. De actie is bedoeld voor agrariërs en andere grondgebruikers in de vrij-afwaterende gebieden. Deze actie is niet van toepassing op de peilbeheerste gebieden, de poldergebieden in het noordwesten van West-Brabant.

Vergoeding

Naast het beschikbaar stellen van de planken en de piketpaaltjes wordt uit het project “Wel goed water geven” per drempel een vergoeding uitgekeerd van 50 euro per drempel, tot een maximum van vijf drempels per deelnemer. Wanneer u de drempel heeft geplaatst, maakt u een foto en stuurt u deze samen met de exacte locatie naar het waterschap. Dit mag ook een afbeelding zijn van een kaart met daarop de locatie (zoals bijvoorbeeld Google Maps), u hoeft dan geen GPS-gegevens door te geven. Daarna wordt het geld overgemaakt naar uw rekening. Meer informatie hierover ontvangt u na uw drempelaanvraag.

Alvast bedankt voor uw medewerking aan het langer vasthouden van water!

Voorwaarden

Het waterschap toetst of uw aanvraag betrekking heeft op een perceel in het vrij-afwaterende gebied. Mocht dat niet het geval zijn, dan behoudt het waterschap zich het recht voor om uw aanvraag niet te honoreren. Deze actie loopt zolang er een drempels beschikbaar zijn. Indien uw aanvraag wordt gehonoreerd, krijgt u het pakket met verdere instructies thuisbezorgd. 

Vul uw gegevens in om drempels aan te vragen:

Drempel(s) aanvragen

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?