De zomer is warm en droog. Dat heeft effect op het water in ons gebied. Als waterschap doen we wat mogelijk is om boeren en tuinders, industrie, natuur en andere watergebruikers van voldoende water te voorzien. Samen met de agrarische sector, natuur-/terreinbeheerders, Rijkswaterstaat en provincie kijken we naar de juiste maatregelen om water in het gebied te houden.

Zo kan iedereen rondom water wonen, werken en genieten. Nu, én in de toekomst.

  • Onttrekkingsverbod

  • Botulisme

    Botulisme is een besmettelijke vorm van voedselvergiftiging. Hieraan sterven vooral watervogels en vissen. De bacterie die botulisme veroorzaakt vermenigvuldigt zich snel als er dode vogels of vissen in het water liggen. Of wanneer het water boven de 20 graden Celsius komt. 
  • Blauwalgen

    Blauwalg is een bacterie die van nature voorkomt in zoet water en in principe altijd aanwezig is. Onder bepaalde omstandigheden kan een explosieve groei van blauwalgen optreden. De bacterie is pas schadelijk als er teveel van is. Er ontstaat dan een blauwgroene laag op het water.

Droogtenieuws

Waterschap zet in op water vasthouden

Waterschap Brabantse Delta trok vorige week bijna alle onttrekkingsverboden in. Alleen in het gebied rond de Wouwse Gronden blijft het verbod nog van kracht. De waterstanden in sloten en beken zijn daar nog te laag om het verbod in te trekken. De gevolgen van de droogte zijn in het hele werkgebied nog steeds aanwezig. De grondwaterstanden zijn nog erg laag.

Lees het bericht over het vasthouden van water. 

 

Bijna alle onttrekkingsverboden opgeheven

Waterschap Brabantse Delta trekt de onttrekkingsverboden voor een groot deel van de zandgebieden in. Uitzondering hierop is het gebied 13 Wouwse Gronden, waar metingen laten zien dat er nog onvoldoende herstel is.

Lees het bericht over het opheffen van de onttrekkingsverboden. 

 

Tuintips

Het klimaat verandert. Het weer is minder stabiel. Soms regent het lang en veel en dan is het weer voor langere tijd warm en droog. Een groene, watervriendelijke tuin zorgt voor ontspanning en verkoeling op warme dagen. Bij hevige regenval helpt een groene tuin wateroverlast te verminderen. Het regenwater kan beter in de grond zakken, zodat je tuin niet vol water komt te staan. En een groene tuin is natuurlijk ook goed voor insecten, vlinders en vogels. 

Meer informatie over een klimaatvriendelijke tuin

klimaatproof