De zomer is warm en droog. Dat heeft effect op het water in ons gebied. Als waterschap doen we wat mogelijk is om boeren en tuinders, industrie, natuur en andere watergebruikers van voldoende water te voorzien. 

Samen met de agrarische sector, natuur-/terreinbeheerders, Rijkswaterstaat en provincie kijken we naar de juiste maatregelen om water in het gebied te houden. Zo kan iedereen rondom water wonen, werken en genieten. Nu, én in de toekomst.

  • Onttrekkingsverbod

  • Botulisme

    Botulisme is een besmettelijke vorm van voedselvergiftiging. Hieraan sterven vooral watervogels en vissen. De bacterie die botulisme veroorzaakt vermenigvuldigt zich snel als er dode vogels of vissen in het water liggen. Of wanneer het water boven de 20 graden Celsius komt. 
  • Blauwalgen

Droogtenieuws

Waterschap Brabantse Delta versoepelt een aantal onttrekkingsverboden

Waterschap Brabantse Delta versoepelt op vrijdag 4 september een aantal onttrekkingsverboden. Het gaat om de onttrekkingsverboden op de waterlopen Boven-Mark, Aa of Weerijs en Molenbeek. Deze onttrekkingsverboden worden van een totaalverbod versoepeld naar een verbod op grasland.

Lees het bericht over het versoepelen van de onttrekkingsverboden. 

Waterschap Brabantse Delta trekt onttrekkingsverboden in

Waterschap Brabantse Delta trekt op donderdag 3 september een aantal onttrekkingsverboden in. Het gaat om de onttrekkingsverboden in de Auvergnepolder in Halsteren en gebied de Wildenhoek in Kruisland.

Lees het bericht over het intrekken van de onttrekkingsverboden.

Gezamenlijke ambities droogte en waterbeschikbaarheid

Deze week kwamen ons dagelijks bestuur en dat van waterschap Scheldestromen samen met de GS van de provincie Zeeland. Tegen de achtergrond van onze rioolwaterzuivering in Bath bespraken zij de gezamenlijke ambities met betrekking tot droogte en waterbeschikbaarheid binnen de Zuidwestelijke Delta.

Lees het bercht over de gezamenlijke ambities.

 

Tuintips

Het klimaat verandert. Het weer is minder stabiel. Soms regent het lang en veel en dan is het weer voor langere tijd warm en droog. Een groene, watervriendelijke tuin zorgt voor ontspanning en verkoeling op warme dagen. Bij hevige regenval helpt een groene tuin wateroverlast te verminderen. Het regenwater kan beter in de grond zakken, zodat je tuin niet vol water komt te staan. En een groene tuin is natuurlijk ook goed voor insecten, vlinders en vogels. 

Meer informatie over een klimaatvriendelijke tuin

klimaatproof