Het waterschap wil in 2025 energieneutraal zijn door alle energie die we gebruiken zelf helemaal duurzaam op te wekken. Ook wil het waterschap inwoners en bedrijven helpen gebruik te maken van duurzame energiebronnen en grondstoffen.

Wat doet het waterschap al?

Zonnepanelen bij rwzi Bath, op werkplaats Heijningen en duurzame gevelbekleding persstation Bergen op Zoom.

Het waterschap produceert sinds enkele jaren energie door het slib te vergisten dat overblijft na het zuiveren van het afvalwater. Op de daken van de werkplaatsen in Heijningen en Raamsdonksveer liggen al zonnepanelen. Het waterschap breidt de komende jaren het aantal zonnepanelen op waterschapsgebouwen verder uit. Zo is het hoofdkantoor in Breda begin 2021 aan de beurt. Bij rioolwaterzuivering (rwzi) Bath is in 2019 een groot zonnepark aangelegd. En er is een intentieverklaring getekend voor realisatie van 2.500 zonnepanelen op rwzi Nieuwveer. De zonnepanelen bij Bath en Nieuwveer zijn bedoeld als hulp aan andere bedrijven en inwoners bij hun duurzame energieopwekking. De rwzi Nieuw Vossemeer wordt begin 2021 met eigen zonnepanelen de eerste energieneutrale rwzi van ons waterschap. Bij de renovatie van het persstation in Bergen op Zoom gebruiken we duurzame materialen in, op en om het gebouw. De gevelbekleding wordt gemaakt van natuurlijke grondstoffen en biologisch restafval (biocomposiet Resysta). Ook wordt gebruikgemaakt van gerecycled toiletpapier uit rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het waterschap onderzoekt nog meer mogelijkheden om eigendommen zoals terreinen, gebouwen, gemalen en dijken beschikbaar te stellen voor de eigen organisatie en anderen om duurzame energie op te wekken. We moeten allemaal ons steentje bijdragen.

Goed nieuws!

We hebben al een mijlpaal bereikt! Het doel van 40% eigen duurzame energieopwekking in 2020 is al in 2019 behaald, zoals blijkt uit de Klimaatmonitor die in september 2020 is gepubliceerd. Ons waterschap presteert bovengemiddeld als het gaat om energie die op het terrein van het waterschap wordt opgewekt. Ook met de energie die we zelf opwekken lopen we voorop. Nu gaan we verder met het doel om in 2025 energieneutraal te zijn. Dit past binnen onze ambitie om in 2050 klimaatneutraal te worden. Een van de volgende stappen om energieneutraal te worden is om Nederlandse duurzame elektriciteit in te kopen. Dit staat op de planning voor een nieuwe aanbesteding eind 2020/begin 2021.

Week van Ons Klimaat & Duurzaamheid

Van 10 tot en met 17 oktober besteedt waterschap Brabantse Delta in de Week van Ons Klimaat & Duurzaamheid aandacht aan het veranderende klimaat en duurzame ontwikkelingen. We tonen duurzame projecten als goede voorbeelden van wat we zelf doen en met anderen doen. Zo verduurzamen we dus onze gebouwen, verminderen de CO2-uitstoot, wekken zelf energie op, houden water langer vast en ontwikkelen bioplastics uit afvalwater. Maar we werken ook veel samen met anderen aan een vitale regio die klimaatbestendig, klimaatneutraal en circulair is. Op onze website staat meer informatie over Klimaat & Duurzaamheid en op social media geven we ook tips die iedereen zelf kan doen.