Waterschap Brabantse Delta, gemeente Bergen op Zoom en Golfclub Wouwse Plantage hebben gezamenlijk het eerste deel van de ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Bleekloop aangelegd.

De ecologische verbindingszone op het golfterrein vormt de eerste 500 meter van het in totaal 2 kilometer te realiseren traject. De inrichting van deze strook natuur is tegelijk uitgevoerd met de herinrichting van het golfterrein.

Oplevering EVZ Bleekloop op Golf Wouwse Plantage
Ecologische verbindingszone op het golfterrein

Aanpak

De ecologische verbindingszone varieert in breedte van ongeveer 10 meter tot 30 meter. Er zijn plaatselijk stukken uitgegraven waardoor de waterloop licht gaat meanderen (slingeren). De waterloop heeft nu ook natuurvriendelijke oevers. Deze oevers hebben veel variatie: van nat tot vochtig bloemrijk grasland en struikgewas. Zowel aan de noord- als zuidkant liggen stapstenen. Stapstenen zijn bredere stukjes natuur die door dieren gebruikt kunnen worden als leefgebied of om aan te sterken wanneer zij door het gebied trekken. Vandaar de naam 'stapsteen'. 

Samenwerking

De ecologische verbindingszone Bleekloop is een samenwerking tussen waterschap Brabantse Delta, gemeente Bergen op Zoom en Golf Wouwse Plantage. Dit project mogelijk wordt gemaakt door subsidie van het Groen Ontwikkelfonds Brabant. 

Voor het realiseren van de resterende 1 ½ kilometer van het in totaal 2 kilometer te realiseren traject hoopt het waterschap wederom op medewerking vanuit verschillende partijen en overheden.

Resultaat

Door het aanpassen van de Bleekloop wordt de ecologische kwaliteit versterkt. De ecologische verbindingszone vergroot het leefgebied van dieren als amfibieën, kleine zoogdieren, dagvlinders en vogels.

Met een regelbare stuw kan het waterschap het peil beter sturen en afstemmen op de waterbehoefte in de directe omgeving. Er treedt geen wijziging op in de te hanteren stuwpeilen in de Bleekloop.

Periode

De ecologische verbindingszone Bleekloop op het terrein van Golf Wouwse Plantage is op 31 januari 2019 feestelijk geopend. Er volgt later een open dag.

Bekijk de overzichtskaart