Waterschap Brabantse Delta, gemeente Bergen op Zoom en Golfclub Wouwse Plantage hebben gezamenlijk het eerste deel van de ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Bleekloop gerealiseerd.

Oplevering EVZ Bleekloop op Golf Wouwse Plantage
Ecologische verbindingszone op het golfterrein

De ecologische verbindingszone (EVZ) op het golfterrein vormt de eerste 500 meter van het in totaal 2 kilometer te realiseren traject. De inrichting van deze natuurlijke zone is tegelijk uitgevoerd met de herinrichting van het golfterrein. 

Aanpak

De EVZ varieert in breedte van ongeveer 10 meter tot 30 meter. Er zijn plaatselijk stukken uitgegraven waardoor de waterloop licht gaat meanderen (slingeren) en de waterloop is voorzien van natuurvriendelijke oevers. De natuurvriendelijke oevers hebben veel variatie: van nat tot vochtig bloemrijk grasland en struikgewas. Zowel aan de noord- als zuidzijde bevinden zich stapstenen. Dieren gebruiken deze verbrede stukken natuur als leefgebied of om aan te sterken wanneer zij door het gebied trekken. Vandaar de naam 'stapsteen'. 

Samenwerking

De ecologische verbindingszone Bleekloop is een samenwerking tussen waterschap Brabantse Delta, gemeente Bergen op Zoom en Golf Wouwse Plantage. Dit project mogelijk wordt gemaakt door subsidie van het Groen Ontwikkelfonds Brabant. 

Voor het realiseren van de resterende 1 ½ kilometer van het in totaal 2 kilometer te realiseren traject hoopt het waterschap wederom op medewerking vanuit verschillende partijen en overheden.

Resultaat

Door het aanpassen van de Bleekloop wordt de ecologische kwaliteit versterkt. De EVZ biedt ruimte aan dieren als amfibieën, kleine zoogdieren, dagvlinders en vogels. Zij kunnen hier hun leefgebied vergroten en in contact komen met soortgenoten.

Met de regelbare stuw kan het peilbeheer beter worden gestuurd en afgestemd op de waterbehoefte in de directe omgeving. Er treedt geen wijziging op in de te hanteren stuwpeilen in de Bleekloop.

Periode

De EVZ Bleekloop op het terrein van Golf Wouwse Plantage is op 31 januari 2019 feestelijk geopend. Er volgt later een open dag.

Bekijk de overzichtskaart

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?