Zeven partijen slaan de handen ineen om een ecologische verbindingszone (EVZ) voor de boomkikker te realiseren. De Molenschotse Heide wordt verbonden met de Chaamse Bossen waardoor de boomkikker via Breda van Gilze en Rijen naar Alphen en Chaam kan trekken en terug. De EVZ wordt een natuurlijk ingerichte zone van 25 á 30 meter breed met een totale lengte van ruim elf kilometer.

Aanpak

Boomkikker
Zeven partijen slaan de handen ineen om een ecologische verbindingszone (EVZ) voor de boomkikker te realiseren

De EVZ maakt deel uit van het Natuurnetwerk Brabant, aangewezen door de provincie Noord-Brabant. Door de aanleg van de EVZ wordt de ecologie in de Baronie versterkt. Verder is de zone een belangrijke component voor de ecologische, landschappelijke en recreatieve waarden van de Baronie.

Samenwerking

De EVZ maakt deel uit van het Natuurnetwerk Brabant, aangewezen door de provincie Noord-Brabant. Door de aanleg van de EVZ wordt de ecologie in de Baronie versterkt. Verder is de zone een belangrijke component voor de ecologische, landschappelijke en recreatieve waarden van de Baronie. Het project wordt mogelijk gemaakt subsidie vanuit het Groen Ontwikkeling Brabant (GOB) en door de Subsidieregeling Biodiversiteit en Leefgebieden bedreigde soorten  Provincie Noord-Brabant.
Doordat de zeven partijen de krachten bundelen en gezamenlijke doelen aan dit project te koppelen, is sprake van een duurzame uitvoering. Het gezamenlijk oppakken van dit project bespaart kosten. De zeven partijen zijn: de gemeenten Gilze en Rijen, Breda en Alphen-Chaam, waterschap Brabantse Delta, Rijksvastgoedbedrijf/Defensie, Staatsbosbeheer en de golfclub Toxandria.

Resultaat

Het project bestaat uit de aanleg en het omvormen van (verdroogde) poelen en het aanpassen van de zijwanden van de poelen. De zijwanden worden minder steil gemaakt waardoor er optimaal water ontstaat voor de voortplanting van de boomkikker. Het eindbeeld is een ecologische verbindingszone voor boomkikkers, maar ook voor onder andere dieren zoals libellen, dagvlinders, struweelvogels.

Periode

De benodigde gronden voor EVZ Boomkikker Breda fase III zijn nog niet allemaal beschikbaar. De gemeente Breda kiest daarom voor een gefaseerde aanpak. Voor de reeds beschikbare gronden is een projectplan Waterwet opgesteld. Het projectplan EVZ Boomkikker Breda fase III is op 30 januari 2019 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het waterschap. De gemeente Breda gaat het eerste deel van fase III van de ecologische verbindingszone begin 2019 realiseren. 

Locatie

Fase I - Oranje
Fase II - Groen
Fase III – Paars

Bekijk de overzichtskaart

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?