Zeven partijen slaan de handen ineen om een ecologische verbindingszone (EVZ) voor de boomkikker aan te leggen. De Molenschotse Heide wordt verbonden met de Chaamse Bossen waardoor de boomkikker via Breda van Gilze en Rijen naar Alphen en Chaam kan trekken en terug. De EVZ wordt een natuurlijk ingerichte zone van 25 á 30 meter breed met een totale lengte van ruim elf kilometer.

Boomkikker
Een boomkikker

Natuurnetwerk

De ecologische verbindingszone maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk Brabant(externe link). Natuurnetwerk Brabant is een door de provincie Noord-Brabant aangewezen netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden. Ecologische verbindingszones verbinden deze natuurgebieden met elkaar. Hierdoor kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen. Dat is goed voor het totaal aan planten en dieren (de biodiversiteit). De aanleg van deze EVZ verbetert de ecologische, landschappelijke en recreatieve waarden van de Baronie: we werken samen aan een gezonde en mooie omgeving voor dieren en voor mensen om in te wonen, te werken en te genieten.

Aanpak

De complete verbindingszone voor de boomkikker wordt 11 kilometer lang. 1,4 kilometer daarvan ligt in de gemeente Gilze en Rijen. In 2015 werd fase II van de ecologische verbindingszone (1,6 km) aangelegd bij golfclub Toxandria in Molenschot. Gemeente Gilze en Rijen en waterschap Brabantse Delta hebben nu de overige 2,5 kilometer ingericht. In samenwerking met Staatsbosbeheer, Defensie en golfclub Toxandria.

Samenwerking

Het project wordt mogelijk gemaakt door subsidie vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) en door de Subsidieregeling Biodiversiteit en Leefgebieden Bedreigde Soorten van Provincie Noord-Brabant.

Wie zijn de zeven partijen die in dit project samenwerken?

  • Gemeenten Gilze en Rijen,
  • Gemeente Breda,
  • Gemeente Alphen-Chaam,
  • Waterschap Brabantse Delta,
  • Rijksvastgoedbedrijf/Defensie,
  • Staatsbosbeheer en
  • Golfclub Toxandria.

Deze organisaties bundelen hun krachten en koppelen gezamenlijke doelen aan dit project. Dat is praktisch, duurzaam en kostenbesparend. 

Resultaat

Deze ecologische verbindingszone bestaat onder andere uit een zonnige bosrand bij bosgebied de Heiningen en twee poelen bij golfclub Toxandria. In de poelen ligt een laag leem waardoor ze ook in droge tijden water vasthouden. De zijwanden van de poelen hebben we minder steil gemaakt. Hierdoor ontstaat optimaal water waarin de boomkikkers hun eitjes kunnen leggen. In de ecologische verbindingszone staan ook braamstruiken. Boomkikkers klimmen op deze struiken en laten zich tussen de doornen vallen wanneer gevaar dreigt. Tot slot heeft het gebied nu ook extra hoogteverschil (reliëf). 

Het resultaat is een verbindingszone waar niet alleen boomkikkers, maar ook andere planten en dieren van profiteren. Bijvoorbeeld libellen, dagvlinders en struweelvogels. De ecologische verbindingszone draagt bij aan de landschappelijke en recreatieve waarden: een mooie omgeving voor mensen om in te werken, te wonen en te genieten. In bosgebied de Heiningen ligt een wandelpad door de ecologische zone. 

Locatie

Fase 1 - Oranje
Fase 2 - Groen
Fase 3 - Paars

Bekijk de overzichtskaart

Logo provincie Noord-Brabant
Logo Groen Ontwikkelfonds Brabant