Zeven partijen slaan de handen ineen om een ecologische verbindingszone (EVZ) voor de boomkikker te realiseren. De Molenschotse Heide wordt verbonden met de Chaamse Bossen waardoor de boomkikker via Breda van Gilze en Rijen naar Alphen en Chaam kan trekken en terug. De EVZ wordt een natuurlijk ingerichte zone van 25 á 30 meter breed met een totale lengte van ruim elf kilometer.

Boomkikker
Een boomkikker

Aanpak

De opgave voor de ecologische verbindingszone in de gemeente Gilze en Rijen bedraagt 4,1 km. In 2015 is fase II van de ecologische verbindingszone (1,6 km) gerealiseerd bij golfclub Toxandria in Molenschot. Gemeente Gilze en Rijen en waterschap, hebben het voornemen het resterende deel (fase I) van de ecologische verbindingszone, 2,5 km eind 2018/begin 2019 realiseren in samenwerking met Staatsbosbeheer, Defensie en Toxandria.

De EVZ maakt deel uit van het Natuurnetwerk Brabant, aangewezen door de provincie Noord-Brabant. Door de aanleg van de EVZ wordt de ecologie in de Baronie versterkt. Verder is de zone een belangrijke component voor de ecologische, landschappelijke en recreatieve waarden van de Baronie. De provincie Noord-Brabant heeft dit gebied aangewezen als onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant.

Samenwerking

Doordat de zeven partijen de krachten bundelen en gezamenlijke doelen aan dit project te koppelen, is sprake van een duurzame uitvoering. Het gezamenlijk oppakken van dit project bespaart kosten. De zeven partijen zijn: de gemeenten Gilze en Rijen, Breda en Alphen-Chaam, waterschap Brabantse Delta, Rijksvastgoedbedrijf/Defensie, Staatsbosbeheer en de golfclub Toxandria. Het project wordt mogelijk gemaakt subsidie vanuit het Groen Ontwikkeling Brabant (GOB) en door de Subsidieregeling Biodiversiteit en Leefgebieden bedreigde soorten  Provincie Noord-Brabant.

Resultaat

Het project bestaat uit de aanleg en het omvormen van (verdrogende) poelen en het aanpassen van de zijwanden van de poelen. De zijwanden worden minder steil gemaakt waardoor er een optimaal water ontstaat voor de voortplanting van de boomkikker.

Daarnaast worden er verhogingen (reliëf) aangelegd in de projectgebied. De bosrand van de bosgebied de Heiningen wordt een brede zonnige boomvrije zone van 20 tot 50 meter over de gehele breedte. Monumentale bomen blijven behouden. De nieuwe bosrand wordt aangeplant met (doorn)struwelen en braam. Het eindbeeld is een optimale verbindingszone voor boomkikkers, maar ook voor libellen, dagvlinders, struweelvogels en overige aan bosranden gebonden flora en fauna.

Periode

Naar verwachting start de aanleg van fase I van de ecologische verbindingszone in september 2019, na het broedseizoen. In bosgebied De Heiningen gaan in het voorjaar van 2019 voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden zoals het opruimen van hout,  explosievenonderzoek en archeologisch booronderzoek. 

Locatie

Fase 1 - Oranje
Fase 2 - Groen
Fase 3 - Paars

Bekijk de overzichtskaart

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?