Gemeente Bergen op Zoom en waterschap Brabantse Delta hebben samen een deel van de beek Kraggeloop aangepast en leggen een ecologische verbindingszone (EVZ) langs de beek aan. Met deze nieuwe inrichting willen de gemeente en het waterschap de natuur versterken en werken aan Europese doelen op het gebied van waterkwaliteit.