Gemeente Bergen op Zoom en waterschap Brabantse Delta hebben samen een deel van de beek Kraggeloop aangepast en leggen een ecologische verbindingszone (EVZ) langs de beek aan. Met deze nieuwe inrichting willen de gemeente en het waterschap de natuur versterken en werken aan Europese doelen op het gebied van waterkwaliteit. 

Aanleg ecologische verbindingszone Kraggeloop Bergen op Zoom
Aanleg ecologische verbindingszone Kraggeloop Bergen op Zoom

De ecologische verbindingszone Kraggeloop moet voor een aantal diersoorten een geschikte verbinding vormen tussen het Landgoed Zoomland (zuiden), de Heide en het Halsters Laag (noorden). De Heide en het Halsters Laag zijn natuurgebieden. Deze natuurgebieden worden met elkaar verbonden als onderdeel van het zogeheten Natuurnetwerk Nederland.

Deel Kraggeloop in oude glorie hersteld

  • de bodem is opgehoogd
  • stuwen zijn vervangen door geleidelijke waterovergangen zodat vissen er langs kunnen (cascades)
  • langs de beek zijn poelen aangelegd
  • de beek kan binnen haar profiel weer meer slingeren (micro-meandering)

Onderdeel van de ecologische verbindingszone is ook een geleidelijke en natuurlijke overgang van de beek naar de hoger gelegen delen van de Brabantse Wal. De Brabantse Wal is een hoge steile zandwal die hoogtes tot wel 20 meter boven NAP bereikt. Bij de herinrichting besteden we aandacht aan behoud en versterking van de cultuurhistorische en landschappelijke identiteit van het gebied.

Resultaat

Met de nieuwe inrichting willen de gemeente en het waterschap de ecologische kwaliteit van de Kraggeloop verbeteren en ruimte geven voor diverse dieren. In de vochtige en natte zones rond de beek zullen geschikte leefgebieden ontstaan voor de ‘natte doelsoorten’: amfibieën, rietvogels, watervleermuis. In de verder van de beek gelegen, drogere delen ontstaan leefgebieden voor de ‘droge doelsoorten’: o.a. reptielen, oranje zandoogje en marterachtigen. Deze en andere dieren kunnen via de nieuw aangelegde ecologische verbindingszone migreren (trekken) tussen het Landgoed Zoomland (zuiden), De Heide en het Halsters Laag (noorden). Daarnaast wordt met het project invulling gegeven aan de doelstellingen vanuit de Europese richtlijnen voor waterkwaliteit, de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Lees het artikel "Voormalige sloot is nu levensader voor natte natuur".

Periode

De meeste werkzaamheden zijn in april 2020 afgerond. Hierna zijn de randvoorwaarden aanwezig voor een natuurlijke ontwikkeling van het gebied.

Locatie

Bekijk de locatie van de Kraggeloop op de kaart

Mede mogelijk gemaakt door

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Noord-Brabant / Groen Ontwikkelfonds Brabant

Provincie Noord-Brabant
Logo Groen Ontwikkelfonds Brabant