In een vroeg stadium van het project ‘Verbetering Regionale Keringen’ heeft het waterschap inwoners, agrariërs, bedrijven en andere belangenorganisaties betrokken. Het waterschap heeft hen gevraagd mee te denken over de mogelijke oplossingen voor verbetering van circa 10 kilometer dijken langs de Leursche Haven en de Laaksche Vaart. Deze dijken voldoen niet meer aan de huidige veiligheidseisen. Een dijkverbetering zou veel gevolgen hebben voor iedereen die op en langs de dijken wonen. Daarom heeft het waterschap besloten dit niet te doen. In plaats van de dijkverbetering zijn 2 keersluizen met gemalen gebouwd.