Als je met een partij onder een bepaalde naam (aanduiding) wilt deelnemen aan de waterschapsverkiezingen, dan moet je deze registreren bij ons waterschap. Deze naam wordt geregistreerd in het register van het centraal stembureau en komt bovenaan de kandidatenlijst en het stembiljet te staan. 

Registreer uiterlijk 19 december 2022

Voor de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 moet het registratieverzoek uiterlijk 19 december 2022 zijn ingediend bij het centraal stembureau van waterschap Brabantse Delta in Breda.

Ben je te laat met het registratieverzoek of heb je geen registratieverzoek gedaan, dan kan de partij wel deelnemen aan de verkiezingen. De partij krijgt dan alleen een nummer in plaats van een naam bovaan de kandidatenlijst en het stembiljet.

Wat heb je nodig?

Voor het registratieverzoek heb je de volgende documenten nodig:
•    Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging of stichting zijn opgenomen;
•    Een bewijs van inschrijving in het Handelsregister, dat is afgegeven door de Kamer van Koophandel;
•    Een bewijs van betaling van de waarborgsom;
•    Een verklaring van de politieke groepering houdende aanwijzing van een gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde, die bevoegd zijn de geregistreerde aanduiding boven de kandidatenlijst te plaatsen.

Waarborgsom

Voor het registratieverzoek geldt een waarborgsom van € 225,-. Dit bedrag moet worden overgemaakt naar waterschap Brabantse Delta.

De waarborgsom wordt teruggestort als de partij bij de kandidaatstelling een geldige kandidatenlijst inlevert.

Doorwerking

Partijen die al zijn geregistreerd voor de verkiezingen van de Tweede Kamer hebben  ‘doorwerking’. Dit betekent dat je deze niet opnieuw hoeft te registreren voor de waterschapsverkiezingen. En dat je daar ook geen waarborgsom voor hoeft te betalen.

Plaatselijke afdelingen van landelijke partijen kunnen de plaatsnaam toevoegen aan de landelijk geregistreerde naam. Dan is er geen sprake meer van doorwerking. De lokale afdeling moet dan een verzoek bij het waterschap indienen voor de registratie van deze nieuwe naam. De landelijke partij moet toestemming geven voor registratie op lokaal niveau, bijvoorbeeld door een verklaring van geen bezwaar af te geven of door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.

Samenvoeging partijen

Als je samen met een andere politieke partij één gezamenlijke kandidatenlijst wilt inleveren, kun je boven die lijst de namen van de partijen samenvoegen. Deze samengevoegde naam staat vervolgens op het stembiljet. Alleen partijen die al zijn geregistreerd, kunnen worden samengevoegd.