Waterschap Brabantse Delta stelt vanwege de droogte op maandag 11 mei 2020 de eerste onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater van dit seizoen in. In de stroomgebieden van de Brandse Vaart en Zijbeken en in de stroomgebieden Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop geldt vanaf 11 mei een verbod voor het onttrekken van oppervlaktewater. Bij een onttrekkingsverbod mag geen water meer uit genoemde watergangen en aangesloten sloten en beken worden gehaald voor bijvoorbeeld beregening.