Waterschap Brabantse Delta beoordeelt 132 kilometer primaire keringen, verdeeld over 8 dijktrajecten, aan de nieuwe waterveiligheidsnormen. Hiervan wordt op dit moment 7,5 km versterkt binnen het project Dijkverbetering Geertruidenberg en Amertak. Voor 1 januari 2023 moeten alle 8 dijktrajecten zijn beoordeeld. Voor het dijktraject Volkeraksluizen–Moerdijkbruggen is de beoordeling als eerste afgrond en zijn de resultaten nu bekend.