600 jaar St. Elisabethsvloed

Een herdenking van formaat: 600 jaar Elisabethsvloed. Een themajaar vol bijzondere, inspirerende en spannende activiteiten. Het themajaar loopt van mei 2021 tot en met september 2022. Wij staan in deze periode regelmatig stil bij de impact van de geschiedenis en kijken ook naar de toekomst. Want een vloed als deze, willen we nooit meer! 

Wat er 600 jaar geleden gebeurde:
In de nacht van 18 november 1421 braken de dijken door een woeste storm. Deze storm veroorzaakte een van de ergste overstromingen uit de Nederlandse geschiedenis: de Sint Elisabethsvloed. Mensen stierven, dorpen verdronken en delen van West-Brabant werden gevormd. Deze gebeurtenis heeft er dus deels voor gezorgd hoe het werkgebied van ons waterschap er nu uitziet. 

Bekijk de animatievideo over de St. Elisabethsvloed(externe link).

Waterbewustzijn

Als waterschap zijn we nog steeds élke dag bezig om mensen te beschermen tegen hoog water. Daarom is het zo belangrijk om stil te staan bij 600 jaar St. Elisabethsvloed. Nederland is namelijk kwetsbaar voor overstromingen van de zee of rivieren. Zonder onze dijken zou maar liefst 60% van ons land regelmatig onder water lopen. Uit onderzoek blijkt dat 78% van de Nederlanders dijkversterkingen als pure noodzaak zien om in een land als Nederland te kunnen blijven wonen. 

Waterveiligheid

Eén van de lessen van de St. Elisabethsvloed was dat we het water serieus moeten nemen. Om ons te beschermen tegen het water zijn we dijken gaan bouwen. Het onderhoud en de versterking van deze dijken is één van de belangrijke taken van ons waterschap.