Visexcursie Oude Leij (Tilburg)

21 oktober 2017 (10:00 - 15:30 uur)
Oude Leij, Tilburg

Waterschap Brabantse Delta voert als proef aangepast beheer uit in de Oude Leij. Hierbij wordt in verschillende proefvakken minder intensief maaibeheer uitgevoerd. Er wordt door Alterra onderzocht welke effecten dit heeft op planten en macrofauna.
Tijdens deze excursie wordt er gekeken welke vissoorten we tegenkomen in de vakken en of er verschillen waarneembaar zijn met regulier beheer. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar: m.vos@ravon.nl.