Klimaattop Zuid

4 juni 2018 (12:00 - 20:00 uur)
FutureDome (voormalige koepelgevangenis), Breda

Klimaattop Zuid

De Klimaattop Zuid vindt plaats op maandag 4 juni 2018 in FutureDome (de voormalige koepelgevangenis) in Breda.

Wat kunt u verwachten?

Inspirerende sprekers, tafelgesprekken, gevarieerde themasessies en een ideeënmarkt. Uiteraard ook een presentatie van de resultaten van de dag.

Wat levert het op?

Concrete plannen, coalities en samenwerkingsverbanden om in Brabant de klimaatdoelstellingen te bereiken.

Mis deze bijzondere bijeenkomst niet!

Noteer 4 juni 2018 alvast in uw agenda.

Wilt u zeker zijn van deelname? Meld u zich dan aan op deze site.