Inloopbijeenkomst Westelijke Langstraat

21 januari 2019 (15:00 - 20:00 uur)
Den Bolder (Schoolstraat 19, Waspik)

Op 21 en 22 januari 2019 zijn er twee inloopbijeenkomsten over de gebiedsontwikkeling Westelijke Langstraat. Tijdens deze bijeenkomsten geeft de projectgroep uitleg over de stand van zaken van het project en over het voorkeursalternatief. Namens provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta, gemeente Waalwijk en Staatsbosbeheer zijn projectleden aanwezig.

De bijeenkomsten zijn van 15.00 tot 20.00 uur:
-       Maandag 21 januari bij Den Bolder in Waspik (Schoolstraat 19)
-       Dinsdag 22 januari bij Zidewinde in Sprang Capelle (Julianalaan 3A)

Voorkeursalternatief
Afgelopen maanden zijn de plannen voor de gebiedsontwikkeling Westelijke Langstraat concreter geworden. Dit heeft geleid tot het zogenoemde voorkeursalternatief (VKA). Dit voorkeursalternatief beschrijft de doelen en maatregelen voor het gebied voor 2027. Er staat onder andere in welke aanpassingen er aan het waterpeil gedaan worden en welke percelen worden afgegraven om de gestelde natuurdoelen voor 2027 te halen. Ook staat er in het voorkeursalternatief beschreven welke maatregelen worden uitgevoerd om schade aan de omgeving te beperken. Het voorkeursalternatief is een onderdeel van de Milieu effectrapportage (MER). De definitieve MER wordt met het Provinciaal inpassingsplan (PIP) in mei 2019 ter inzage gelegd.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle geïnteresseerden van de Westelijke Langstraat. U hoeft zich niet aan te melden voor de inloopbijeenkomsten, maar kunt vrijblijvend langskomen. Meer informatie over het project vindt u op www.brabant.nl/westelijkelangstraat. Heeft u vragen over de bijeenkomsten of het project, dan kunt u deze mailen aan westelijkelangstraat@brabant.nl