Inloopbijeenkomst Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk

18 juni 2019 (15:00 - 20:00 uur)
Lunchroom @Prins, Gompenstraat 23, 5145 RM Waalwijk

Op 18 juni 2019 vindt er een inloopbijeenkomst plaats voor het project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk. Tijdens deze bijeenkomst kunt u het ontwerp-projectplan inzien en hier vragen over stellen.

Wat staat er in het plan?
Het aanpassen van de waterhuishouding in Waalwijk/Loon op Zand staat vooral in het teken van het realiseren van de natuurdoelen van Programma Aanpassing Stikstof (PAS) van de provincie Noord-Brabant in de Westelijke Langstraat. Dat is belangrijk omdat dit gebied uniek en waardevol is voor de natuur en cultuurhistorie.

Voor de natuurdoelen moet er in de Westelijke Langstraat een hoger peil gevoerd worden. Het water uit het achterliggende gebied kan hierdoor niet meer door het Zuiderafwateringskanaal worden afgevoerd, maar via het Zuiderkanaal rechtstreeks op de Bergsche Maas. Er wordt een nieuw gemaal gebouwd om dit te realiseren en sloten, duikers en stuwen worden aangepast. Pas dan kan het waterpeil in de Westelijke Langstraat op de juiste hoogte worden gebracht. Daarnaast wordt er een sifon in de Buitenpolder afgekoppeld en worden er maatregelen bij bedrijventerrein Haven 7 genomen om een regionale kering van bijna 2 kilometer aan het Zuiderkanaal veilig te maken.

Project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant voor behoud van natuur en cultuurhistorie in dat gebied.

Om dit project tot uitvoer te brengen is een ontwerp-projectplan opgesteld voor de te nemen maatregelen en eventuele effecten. Hier kunnen belanghebbenden tijdens de inzageperiode op reageren. Ook heeft het waterschap een aantal vergunningen aangevraagd. De gemeente Waalwijk neemt de betreffende besluiten over de omgevingsvergunning. 

Inzien
Het ontwerp-projectplan is van 17 juni tot en met 29 juli 2019 in te zien bij:

Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda.

Gemeente Waalwijk, Taxandriaweg 6, 5141 PA Waalwijk.

Vanaf 17 juni 2019 zijn de stukken hier te bekijken en te downloaden.