Inloopbijeenkomst Dijkverbetering Geertruidenberg en Amertak

26 juni 2019 (15:00 - 20:00 uur)
Cultureel Centrum De Schattelijn (Vismarktstraat 4A, Geertruidenberg)

Op 26 juni 2019 organiseert waterschap Brabantse Delta in overleg met gemeente Geertruidenberg een inloopbijeenkomst over de stand van zaken van het project Dijkverbetering Geertruidenberg en Amertak. U krijgt de mogelijkheid de planning te bekijken en uitleg te vragen over de verschillende dijktrajecten en maatregelen.

Mei 2017 is het voorkeursalternatief (VKA) voor dit project vastgesteld door het dagelijks bestuur van het waterschap. Het VKA blijft van kracht, maar daarnaast start het waterschap nu ook een studie naar de wenselijkheid van dynamische keermiddelen in de Amertak en de Donge. Dit is ontstaan nadat in het najaar van 2018 onderzoek is gedaan naar de nieuwe waterstanden en beschermingsnormen die in juni 2018 beschikbaar zijn gesteld door het Ministerie.

De keuze wel of geen DKM heeft gevolgen voor de uitwerking van de verschillende dijktrajecten. Het betreft een regionale opgave, zowel op het gebied van waterveiligheid als de economische belangen. Na de keuze wel of geen DKM volgt eventueel de locatiebepaling van de DKM. Daarna wordt de integrale inrichting van de Slikpolder opgestart met gemeente, bewoners, bedrijven en organisaties in de Slikpolder.

De inloopbijeenkomst vindt plaats op woensdag 26 juni 2019 tussen 15.00 en 20.00 uur
Locatie: Cultureel Centrum De Schattelijn (Vismarktstraat 4A, Geertruidenberg)