Fietsen aan de Amer
Dijkverbetering Geertruidenberg en Amertak

Waterschap Brabantse Delta werkt de komende jaren aan verschillende dijkversterkingsprojecten. Dit doen we om gebieden en mensen te beschermen tijdens momenten met hoog water. Tijdens één van deze projecten versterkt en verhoogt het waterschap diverse dijken langs De Donge en Amertak in de gemeenten Geertruidenberg, Drimmelen en Oosterhout. Dit project heet: Dijkverbetering Geertruidenberg en Amertak.

Hoogwaterbeschermingsprogramma, voor sterke dijken

Project Dijkverbetering Geertruidenberg en Amertak maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.100 kilometer dijken en 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Dat is nodig omdat Nederland kwetsbaar is voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. We willen een volgende grote overstroming vóór zijn. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.   

Periode

Het project is in juni 2015 gestart en bestaat in totaal uit drie fasen. Momenteel zitten we in de planuitwerkingsfase. 

Wat merkt u ervan?

Het waterschap doet onderzoek op en om de dijk. Zo komt de kwaliteit van de dijken in beeld en kunnen we bekijken welke voorkeursalternatieven of ideeën haalbaar zijn. Dit gebeurt mogelijk op jouw grond. Uiteraard neemt het waterschap voor de start van de onderzoeken contact met je op om hierover afspraken te maken. We proberen eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken.

Locatie

Het project behelst het versterken van vier trajecten rondom Geertruidenberg die in de toetsing van 2011 en 2013 zijn afgekeurd: Amertak Oost (dijkring 34a), Amertak West (dijkring 34), Slikpolder (dijkring 34a) en Donge Oost (dijkring 35). In 2017 is voor deze trajecten een voorkeursalternatief vastgesteld. In de huidige planuitwerkingsfase wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt in een definitief ontwerp en start er een verkennende studie naar mogelijke dynamische keermiddelen.

Nieuwsbrief

Lees actuele informatie over het project Dijkverbetering Geertruidenberg en Amertak  Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte! 

Inschrijven nieuwsbrief

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?