Fietsen aan de Amer
Dijkverbetering Geertruidenberg en Amertak

Waterschap Brabantse Delta werkt de komende jaren aan verschillende dijkversterkingsprojecten. Dit doen we om gebieden en mensen te beschermen tijdens momenten met hoog water. Tijdens één van deze projecten versterkt en verhoogt het waterschap diverse dijken langs de Donge en het Amertak kanaal in de gemeenten Geertruidenberg, Drimmelen en Oosterhout. Dit project heet: dijkversterking Geertruidenberg en Amertak.

Hoogwaterbeschermingsprogramma, voor sterke dijken

Project Dijkverbetering Geertruidenberg en Amertak maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.100 kilometer dijken en 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Dat is nodig omdat Nederland kwetsbaar is voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. We willen een volgende grote overstroming vóór zijn. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.   

Periode

Het project is in juni 2015 gestart en bestaat in totaal uit drie fasen. Momenteel zitten we in de planuitwerkingsfase. 

Wat merkt u ervan?

Het waterschap doet onderzoek op en om de dijk. Zo komt de kwaliteit van de dijken in beeld en kunnen we bekijken welke voorkeursalternatieven of ideeën haalbaar zijn. Dit gebeurt mogelijk op gronden van u. Uiteraard neemt het waterschap voor de start van de onderzoeken contact met u op om hierover afspraken te maken. We proberen eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken.

Locatie

Hoe de wijze van dijkversterking er precies uit komt te zien is nog niet bekend. Dit is afhankelijk van het gekozen voorkeursalternatief en van de wensen van diverse partijen, waaronder de omgeving. De gebieden en trajecten waar we aan de slag gaan zijn al wel in beeld. Deze ziet u op de kaart hieronder. In de huidige fase gaat het waterschap met de omgeving en betrokken partijen in gesprek over plannen en ideeën waar het waterschap bij kan aansluiten of aanhaken. Voorbeelden zijn fiets- of wandelpaden, bankjes of steigers. Zo hebben meerdere partijen baat bij de dijkversterking. Bovendien bespaart dit tijd en kosten. Zo werken we samen aan duurzame en mooie dijken.

Nieuwsbrief

Lees actuele informatie over het project Dijkverbetering Geertruidenberg en Amertak  Schrijf u hier in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte! 

Inschrijven nieuwsbrief

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?