Waterschap Brabantse Delta moet binnen een bepaalde tijd reageren op uw aanvraag of bezwaarschrift. Gebeurt dat niet tijdig, dan kunt u het waterschap daarop aanspreken en in gebreke stellen. Een ingebrekestelling kan ertoe leiden dat het waterschap u een dwangsom moet betalen.