Donderdag 26 september heeft gedeputeerde Rik Grashoff het projectgebied Noordrand Midden bezocht. 

Samen met bestuurders van het waterschap en Staatsbosbeheer en de projectgroep bezocht hij de deelgebieden Kelsdonk/Zwermlaken (gemeente Etten-Leur) en Weimeren (gemeente Breda). 

Als gedeputeerde voor natuur, water en milieu was Grashoff gecharmeerd van de gebiedsgerichte aanpak van het project, waarbij de partijen naast de realisatie van Natuurnetwerk Brabant onder andere ook de regionale kering (dijk) in Weimeren aanpakken.

Het deelgebied Weimeren is als eerste aan de beurt en wordt de komende jaren omgevormd tot een groot robuust moeras- en waterplassengebied, dat ook gebruikt wordt als hoogwaterbergingsgebied.

Meer informatie over natuurproject Noordrand Midden is te vinden op www.brabantsedelta.nl/noordrandmidden.