Deze week kwamen ons dagelijks bestuur en dat van waterschap Scheldestromen samen met de GS van de provincie Zeeland. Tegen de achtergrond van onze rioolwaterzuivering in Bath bespraken zij de gezamenlijke ambities met betrekking tot droogte en waterbeschikbaarheid binnen de Zuidwestelijke Delta.