De komende periode voert waterschap Brabantse Delta groot onderhoud uit aan de sluis Roode Vaart in Moerdijk. Daarnaast komen er extra openingen in de sluisdeur om water uit het Hollands Diep naar het achterliggende gebied te kunnen laten stromen. Booteigenaren opgelet, werkzaamheden zorgen voor volledige stremming van de sluis. Actuele informatie is te vinden op de pagina onderhoud sluis roode vaart

Veiligheid en voldoende water

Van der Straaten Aannemingsmaatschappij B.V. herstelt onder andere de waaierdeuren en de hefdeur van de sluis. De sluisdeuren zorgen ervoor dat boten via de sluis het peilverschil tussen het Hollands Diep en de Roode Vaart Noord veilig kunnen overbruggen. Tijdens de renovatie realiseert het waterschap ook het eerste deel van een zoetwaterinlaatvoorziening bij de sluis. Niels Mureau, dagelijks bestuurslid van waterschap Brabantse Delta, legt uit: “We kunnen straks in perioden van droogte meer zoet water doorlaten richting de rivieren Mark & Dintel, de Vliet en de polderwatergangen. Dat water is belangrijk voor landbouw, natuur en recreatie. Daarnaast zorgt de extra wateraanvoer voor een betere doorspoeling van het Mark- Vlietsysteem. Dat verbetert de waterkwaliteit.” Hoppenbrouwers Techniek voert het elektrotechnische werk uit.

Sluis gesloten

Update 26-09-2019: Scheepvaartverkeer kan momenteel nog niet veilig gebruik maken van de sluis Roode Vaart in Moerdijk vanwege problemen met het hefmechanisme waarmee de hefdeur omhoog en omlaag wordt gelaten. Het waterschap verwacht dat de problemen binnen enkele weken worden opgelost. De meest actuele stand van zaken vindt u op www.brabantsedelta.nl/sluisroodevaart. Het waterschap werkt hard aan een oplossing om verdere overlast te beperken.

18-07-2019: Volgens de voorlopige planning vinden tot 19 augustus voorbereidende werkzaamheden plaats. Die werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de doorvaart. Tussen 19 augustus en 30 september 2019 is de sluis voor langere tijd gestremd. Daarna kan er incidenteel nog sprake zijn van korte stremmingperiodes. De planning kan wijzigen in verband met weersomstandigheden of onverwachte situaties. Op de pagina onderhoud sluis roode vaart informeert het waterschap over de actuele situatie. 

Werk in de zomer

Hefdeur sluis Roode Vaart
Groot onderhoud sluis Roode Vaart in Moerdijk

De hefdeur van de sluis is onderdeel van een belangrijke dijk, een zogeheten ‘primaire waterkering’. Deze dijk beschermt het achterliggende gebied tegen overstroming van het Hollands Diep. Onderhoud aan de sluis is daarom aan regels gebonden. Bepaalde werkzaamheden mag de aannemer alleen in het zogeheten ‘open seizoen’ uitvoeren, tussen 1 april en 1 oktober, buiten het stormseizoen. Reparaties aan de hefdeur moeten vóór het komende stormseizoen (1 oktober) in zoverre klaar zijn dat de hefdeur in het stormseizoen weer zijn kerende werking heeft. De aannemer gaat daarom in de zomer aan de slag. 

Wat kunt u doen?

Gebruikers van de sluis kunnen op onderhoud sluis roode vaart raadplegen voor actuele informatie. Indien de aannemer de sluis onverwacht extra kan openen voor doorvaart kan het waterschap geïnteresseerden ook per e-mail op de hoogte stellen. Aanmelden kan via sluisroodevaart@brabantsedelta.nl. U kunt ervoor kiezen om uw boot tijdelijk elders aan te meren. De kosten hiervoor zijn voor uw rekening. Op de website van varen in brabant en de website van de ANWB vindt u een overzicht van jachthavens

De zoetwaterinlaat wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Provincie Zeeland, het Rijk en Gemeente Moerdijk. Provincie Noord-Brabant draagt ook bij aan de renovatie van de sluis. 

Bekijk hier de locatie

Contact

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.