De komende periode voert waterschap Brabantse Delta groot onderhoud uit aan de sluis Roode Vaart in Moerdijk. Daarnaast komen er extra openingen in de sluisdeur om water uit het Hollands Diep naar het achterliggende gebied te kunnen laten stromen. Booteigenaren opgelet, werkzaamheden zorgen voor volledige stremming van de sluis. Actuele informatie is te vinden op de pagina onderhoud sluis roode vaart