Lid dagelijks bestuur 

Hans Peter Verroen

Functie:

Bestuurslid CDA

Nevenfunctie: Docent SKVOB (bezoldigd)

Nevenfunctie: raadslid CDA-fractie Bergen op Zoom (bezoldigd)

Nevenfunctie uit hoofde lidmaatschap DB: Lid van de raad van commissarissen van de NV Slibverwerking Noord-Brabant (SNB).

Nevenfunctie uit hoofde lidmaatschap DB: lid dagelijks bestuur  en algemeen bestuur Aquon

Nevenfunctie uit hoofde lidmaatschap DB: Lid algemeen bestuur Het Waterschapshuis

Financiële belangen: geen

Portefeuilleverdeling

Als lid van het dagelijks bestuur heeft Hans Peter zijn eigen portefeuille. Op basis van die portefeuille bereidt hij bestuursvoorstellen voor en licht hij ze toe. Bekijk de portefeuilleverdeling van het dagelijks bestuur.

Woonplaats:

Lepelstraat

E-mailadres:

h.verroen@brabantsedelta.nl

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?