Het waterschap onderzoekt waar zij haar werk beter kan doen. Bijvoorbeeld bij het nemen van besluiten en bij participatie en communicatie. Daarvoor is het van belang te weten wat de mening daarover is van iedereen die op één of andere manier betrokken is bij het werk van het waterschap. Inwoners, gemeenten, beheerders van natuurterreinen, agrariërs, iedereen die betrokken is bij projecten van het waterschap enzovoorts. Uw mening geeft ons inzicht in wat eventueel beter kan. Vul daarom de online vragenlijst in!

Waarom is het onderzoek belangrijk?

Als waterschap staan we middenin de samenleving. We willen aansluiten bij de actuele ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en daar ook een actieve rol in spelen. Tegelijkertijd vragen we aan onze inwoners, partners en aan onze eigen medewerkers om samen te werken en te participeren in verschillende projecten. Dat vraagt om een organisatie – zowel ambtelijk als bestuurlijk – die bereid is om de buitenwereld binnen te halen. Die aan deze groepen relevante vragen stelt over onze eigen koers en handelwijze. En een organisatie die met die antwoorden kijkt waar in het hele proces verbeteringen mogelijk zijn. Daarom voeren we dit onderzoek uit. Het beantwoorden duurt maar een kwartiertje en kan tot eind juni! Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

Wat voor onderzoek is het?

De vragenlijst is onderdeel van de Quick Scan Waterschapsdemocratie. Dit onderzoek heeft zijn meerwaarde al bewezen bij gemeenten en is nu op maat gemaakt voor een proef bij drie waterschappen, waaronder waterschap Brabantse Delta.

De naam quick scan zegt het al, het is een onderzoek om een momentopname te maken. Die helpt ons om te onderzoeken waar verbeteringen mogelijk zijn. Ook bestuursleden en medewerkers van het waterschap vullen de vragenlijst in. De drie waterschappen delen hun bevindingen met de andere waterschappen in Nederland. Met als doel om mee te helpen de waterschappen als democratische organisaties verder te brengen.

Wat doet het waterschap met de resultaten?

De vragenlijst is onderdeel van de Quick Scan Waterschapsdemocratie. De organisatie hierachter is Democratie In Actie (DIA). Die stelt op basis van de resultaten van het onderzoek een rapport op. Een commissie begeleidt het onderzoek. In die commissie zitten vertegenwoordigers van de verschillende groepen die de vragenlijst ontvangen. Die commissie bekijkt de resultaten van de scan en stelt een verbeterplan op. Het algemeen bestuur van het waterschap neemt daar na de zomer een besluit over.