Na bijna twee jaar bouwen is het zover: er komt water in de Zevenbergse haven. Het eerste water stroomt op vrijdagmiddag 11 december tussen de kades.

Burgemeester Jac Klijs van de gemeente Moerdijk krijgt op vrijdag 11 december de taak om de klep van de nieuwe stuw aan de Kristallaan te openen. Daarna stroomt het water rustig naar de haven. Na het openzetten van de stuw duurt het nog een paar dagen voordat de hele havenbak vol is. 

Livestream

Vanwege coronabeperkingen mag er geen publiek bij het startmoment zijn. Inwoners en andere belangstellenden kunnen het startmoment volgen via een livestream van de gemeente op www.moerdijk.nl/waterindehaven. De livestream start rond 13.15 uur en duurt ongeveer 20 minuten. Natuurlijk kijkt ook het waterschap via de livestream mee. 

Zoet water voor West-Brabant

Met de heropening van de haven in het centrum van Zevenbergen wordt de waterverbinding van de Roode Vaart hersteld. Zo wordt een extra aanvoerroute gecreëerd van zoet water voor West-Brabant. De heropening van de haven is een gezamenlijk project van de gemeente Moerdijk met waterschap Brabantse Delta en de provincies Noord-Brabant en Zeeland. Naast deze partners is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een belangrijke financier van het project. Vanuit het Deltafonds wordt bijna 9 miljoen euro bijgedragen aan maatregelen langs de Roode Vaart om de zoetwatervoorziening te verbeteren.

Niels Mureau, lid dagelijks bestuur waterschap Brabantse Delta: “We zijn als waterschap erg blij dat we samen met onze partners een tweede kraan kunnen realiseren voor het inlaten van zoet water voor West-Brabant. Dat past bij ons streven naar een toekomstbestendig en robuust watersysteem. Samenwerken is niet altijd eenvoudig, maar levert uiteindelijk wel het beste resultaat!”

Vanaf de andere kant

Als de haven straks klaar is, stroomt het water vanaf de Roode Vaart Noord bij de suikerfabriek richting Zevenbergen. Het inlaten van het water gebeurt vanaf de andere kant: via de nieuwe stuw naast het gebouw van Woonkwartier. “Die stuw zetten we een klein stukje open”, verduidelijkt Werner Voermans, technisch manager van het project bij de gemeente Moerdijk. “Op die manier kan het water via de grote duiker geleidelijk de haven in vloeien. 

Beetje bij beetje

Geen donderend geraas dus, of andere spectaculaire taferelen. De haven vult zich gedurende het weekend rustig en geleidelijk met water. Tijdens dat vullen is de duiker onder de N285 nog afgesloten. In de week erna wordt deze buis geopend. Vanaf dat moment zijn het noordelijke en zuidelijke deel van de Roode Vaart weer met elkaar verbonden en kan water vanuit Hollands Diep via de Haven naar de Mark stromen.

Meer informatie

Deze informatie en meer over de haven van Zevenbergen vindt u op de projectwebsite van de gemeente www.centrumontwikkelingzevenbergen.nl.

 

Zoals je kunt zien zijn onze peilbeheerder en collega’s van de Centrale Regiekamer (waar we onder andere de waterstanden monitoren) er helemaal klaar voor. Ook zijn we bij sluis Roode Vaart begonnen met voorbereidingen voor het vergroten van de wateraanvoer naar Zevenbergen en verder. Daarover meer in 2021…

Laat het water maar stromen in de haven van Zevenbergen