We zien in de grote rivieren dat de waterstanden dalen. De verwachting is dat het water in de loop van volgende week de normale hoogte voor de tijd van het jaar bereikt.

Uiterwaarden
Door de hoge waterstanden op de Bergsche Maas zijn de uiterwaarden ondergelopen. Deze zijn hier ook voor bedoeld. Als het water voldoende is gezakt, lopen de uiterwaarden weer leeg.  

Wat doen we nu?
De komende dagen inspecteren we onze dijken op schade en drijfvuil. Het drijfvuil dat achterblijft op onze dijken ruimen we op. Dijkbewaking is niet meer nodig. Wel blijft het waterschap buiten extra alert.