In delen van Nederland is sprake van hoge waterstanden in de rivieren. In het beheergebied van waterschap Brabantse Delta is er vanuit de rivieren geen overlast met betrekking tot hoogwater en dit wordt komende week ook niet verwacht.

Als waterschap houden we de situatie altijd goed in de gaten. Onze medewerkers staan dag en nacht klaar. Tijdens perioden van hoogwater lopen onze medewerkers uit voorzorg de belangrijke dijken en sluizen en gemalen extra na, zodat we niet voor verrassingen komen te staan en voorbereid zijn.

Grondwaterstanden
Door de regen in de afgelopen weken is het op heel veel plaatsen nat, en staat het waterpeil in de sloten en beken hoog. De vele neerslag heeft ook voordelen. Door de extreem droge zomers van de afgelopen jaren zakte het grondwaterpeil. Dankzij de regen van de afgelopen weken is in grote delen van West-Brabant het grondwaterpeil weer op normaal niveau. We meten dagelijks de grondwaterstanden op verschillende plaatsen.

Valt u iets op in de buurt van onze dijken of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.