Door klimaatverandering hebben we vaker te maken met extreem weer: droge periodes, maar ook heftige regenbuien. Moeten we hogere dijken bouwen om ons te beschermen tegen het water of juist meer ruimte vrijhouden voor water? Tijdens de verkiezingen kun je laten weten hoe jij de toekomst van ons water ziet.

Robert, agrariër:

''Mijn bedrijft ligt dicht bij het water. Achter de bescherming van de dijk. Ik houd van deze plek, waar ik iedere dag hard werk. Water is belangrijk voor mijn vee en voor de gewassen die mijn collega's in de omgeving verbouwen. Maar op wateroverlast in stallen of op de akkers zit natuurlijk niemand te wachten. Door klimaatveranderingen zien we het water soms wel hoog staan. We moeten daarom blijven investeren in hogere dijken.''

Marian & Rob, dijkbewoners:

''Onze vrije tijd brengen we graag door op onze boot. Midden in de natuur kunnen we echt genieten. Maar het klimaat verandert en dat heeft ook invloed op het water. Droogte en hoog water komen vaker voor. Wij vinden dat het water de ruimte moet krijgen die het nodig heeft. We woonden voorheen in een huisje aan de dijk, maar kozen er daarom voor om te verhuizen naar een andere plek. De dijken kun je niet onbeperkt blijven ophogen.''

Benieuwd hoe de politieke partijen over het dilemma denken? 

Kijk dan deze video. Daarin gaan de Partij voor de Dieren, Boer Burger Beweging en het Ouderen Appèl Hart voor water met elkaar in debat over de stelling 'hogere dijken of zelf wijken'. 

Andere dilemma's