De verwachting is dat dinsdagmorgen de hoogste waterstand op de Maas wordt bereikt ter hoogte van de Overdiepse Polder. Het is nog onzeker of het water ook over de dijk de polder in gaat stromen. Daarom houdt het waterschap de verwachte waterstanden en het peilverloop nauwgezet in de gaten.

De inspectie van de dijken langs de Maas gaat onverminderd door. De inlaten waarmee we water de polder inlaten voor beregening, zijn al gesloten. Uit voorzorg sluiten we ook keersluis Schipdiep in het Oude Maasje vlakbij Keizersveer. Daarmee voorkomen we dat het water in het Oude Maasje teveel stijgt.

Het dringende advies van de gemeenten Waalwijk en Geertruidenberg is om niet naar het hoge water te gaan kijken. Rijkswaterstaat adviseert tevens om het contact met het Maaswater te vermijden. Er zit veel drijfvuil in het water en het water is vervuild.