De extreme regenval in Limburg en België van afgelopen week leidt tot hoge waterstanden op de Maas. Het waterschap verwacht over ongeveer drie dagen de hoogste waterstand ter hoogte van de Overdiepse Polder. Dat is afhankelijk van de hoogwatergolf op de Maas. Die houden we in de gaten. De situatie in Limburg is anders dan hier valt te verwachten.

Maatregelen

We houden de waterstanden in de gaten en inspecteren uit voorzorg de dijken en sluizen. De inlaten waarmee we water de polder inlaten voor beregening, zijn al gesloten. Uit voorzorg sluiten we dit weekend ook keersluis Schipdiep in het Oude Maasje vlakbij Keizersveer. Daarmee voorkomen we dat het water in het Oude Maasje teveel stijgt.

Overdiepse Polder

Op basis van de ontwikkeling van de waterstanden kunnen we pas in de loop van het weekend zeggen of en wanneer de Overdiepse Polder vol gaat lopen en het water van de Bergsche Maas over de polder heen mee gaat stromen.

Het dringende advies van de gemeenten Waalwijk en Geertruidenberg is om niet naar het hoge water te gaan kijken. Rijkswaterstaat adviseert tevens om het contact met het Maaswater te vermijden. Er zit veel drijfvuil in het water en het is vervuild.

Kees de Jong; loco-dijkgraaf waterschap Brabantse Delta: Het waterschap leeft mee met de inwoners en bedrijven die getroffen zijn in Limburg en elders. Ook de collega’s van Waterschap Limburg krijgen onze steun.