Ondanks de vele regen die valt, zijn de grondwaterstanden nog niet op peil.  Met name in de zandgronden in het Zuiden van West-Brabant zijn de waterstanden erg laag voor de tijd van het jaar. De droogte lijkt dus voorbij, maar de gevolgen blijven nog bestaan. Daarom heeft waterschap Brabantse Delta besloten om de geldende onttrekkingsverboden nog niet op te heffen. Ook zetten we de stuwen in het gebied dat bestaat uit zandgronden hoger om maximaal water te sparen. Elke druppel telt, ook in de herfst en winter.

 

Bodemsoorten in het beheergebied van waterschap Brabantse Delta
Bodemsoorten in het beheergebied van waterschap Brabantse Delta

Waarom een onttrekkingsverbod?

Het waterschap wil verdere daling van het waterpeil voorkomen en voldoende watervoorraad behouden voor de warme en droge periode van volgend jaar. Door lage waterstanden kan er namelijk schade aan oevers en kades worden aangericht. Daarnaast is er kans op een verslechtering van de waterkwaliteit doordat door de hoge buitentemperatuur het water opwarmt. Hierdoor bevat het water minder zuurstof en dat is dodelijk voor planten en dieren.

Geldende verboden

Van de onttrekkingsverboden die nu gelden, staat een overzicht op de pagina over onttrekkingsverboden. Hier houden we de actuele situatie bij. Ook in de Perceelswijzer app staat actuele en betrouwbare informatie over onttrekkingsverboden op elk perceel. De app is gratis beschikbaar in de App of Play Store.