Waterschap Brabantse Delta brengt samen met andere organisaties de komende jaren de mogelijkheden in kaart om met aquathermie huizen en andere gebouwen te verwarmen of te koelen. Aquathermie, thermische energie uit water, is een bron van duurzame verwarming. Dinsdag 14 mei ondertekende het waterschap de landelijke Green Deal Aquathermie, samen met andere partijen afkomstig uit overheid, waterbeheer, onderzoek en bedrijfsleven. De gemeente Breda ondersteunt deze deal die het waterschap ondertekent door een actieve samenwerking te zoeken om de potenties van Aquathermie voor de gemeente Breda in beeld te brengen en in de praktijk van concrete projecten te leren.