Agenda Algemeen Bestuur webversie (12-12-2018)

Datum: 12-12-2018

Tijd: 19:30 - 22:00


1 OPENING

2 SPREEKRECHT
Er hebben zich nog geen sprekers aangemeld.

3 HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING

3 Nota's ter besluitvorming

4 OVERIGE NOTA'S TER BESLUITVORMING

4.a Partiële herziening van de keur

4.b Partiële herziening peilbesluiten 2018 fase 1

4.c Aanvraag uitvoeringskrediet project EVZ's Landstad Baronie

5 MEDEDELINGEN

5.a Addendum STUW

5.b Zwarte water in Stampersgat

6 INGEKOMEN STUKKEN

7 NOTULEN EN BESLUITENLIJST

8 RONDVRAAG
Mondeling

9 SLUITING