Agenda Algemeen Bestuur webversie (14-9-2016)

Datum: 14-9-2016

Tijd: 19:30 - 22:00


1 Opening

1.a Spreekrecht

1.b Bepaling primus bij hoofdelijke stemming

2 Notulen en besluitenlijst

3 Nota's ter besluitvorming

3.a Aanvraag aanvullend uitvoeringskrediet voor PHARIO

3.b Aanvraag aanvullend uitvoeringskrediet ten gunste van renovatie rioolgemalen

3.c Aanvraag uitvoeringskrediet voor instandhouding afvalwatertransportleidingen

3.d Accountantsdiensten boekjaar 2017

4 Mededelingen

4.a Afwikkeling liquidatie Gemeenschappelijke Regeling Bestuursacademie Zuid-Nederland

4.b Staat van ons water 2015

4.c Rapportage onderzoek taak- en naamsbekendheid waterschap Brabantse Delta 0-meting

5 Ingekomen stukken

6 Rondvraag

7 Sluiting