Agenda Algemeen Bestuur webversie (31-10-2018)

Datum: 31-10-2018

Tijd: 19:30 - 22:00


1 OPENING

2 SPREEKRECHT

3 HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING

3.a HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING (INFORMEREND)

3.a.1 Inzet jeugddijkgraaf, Steg Snelders

3.a.2 Korte presentatie over het instrumentarium van het vastgoed beleid

3.a.3 Overdrachtsdocument 2019

3.b HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING (BESLUITVORMEND)

3.b.1 Financiering van de investering in een zonnepark door SNB

4 OVERIGE NOTA'S TER BESLUITVORMING

4.a Benoeming extern lid rekenkamercommissie

4.b Vaststelling projectplan EVZ boomkikker Gilze en Rijen

5 MEDEDELINGEN

5.a Bestuursagenda 2019

6 INGEKOMEN STUKKEN

7 NOTULEN EN BESLUITENLIJST

8 RONDVRAAG

9 SLUITING