Agenda Algemeen Bestuur webversie (9-11-2016)

Datum: 9-11-2016

Tijd: 19:30 - 22:00


1 Opening

1.a Spreekrecht

1.b Bepaling primus bij hoofdelijke stemming

2 Notulen en besluitenlijst

3 Nota's ter besluitvorming

3.a Begroting 2017 (inclusief besprekingsverslag Commissie Financiële Zaken)

3.b Vaststelling belastingverordeningen 2017

3.c Mandatering instandhoudingsinvesteringen begroting 2017 en investeringsplan begroting 2017

3.d Activabeleid 2017

3.e Reserve- en Voorzieningenbeleid 2016

3.f Waterbodembeleidsplan

3.g Aanvraag uitvoeringskrediet aandrijvingen aanvoervijzels Nieuwveer

4 Mededelingen

4.a Vervanging van maatregelen binnen de werkeenheid de Baronie

4.b Bestuursagenda 2017

5 Ingekomen stukken

5.a Brief Stichting Schilthuisfonds 'Informatie over stichting Schilthuisfonds'

6 Rondvraag

7 Sluiting