Agenda Algemeen Bestuur webversie (28-11-2018)

Datum: 28-11-2018

Tijd: 19:30 - 22:00


1 OPENING

2 SPREEKRECHT
Er hebben zich nog geen sprekers aangemeld.

3 HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING

3.a HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING (INFORMEREND)

3.a.1 Evaluatie droogte 2018

3.b HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING (BESLUITVORMEND)

3.b.1 Begroting 2019 waterschap Brabantse Delta

3.b.2 Vaststelling belastingverordeningen 2019

3.b.3 Mandatering van het dagelijks bestuur tot het verstrekken van uitvoeringskredieten in 2019

3.b.4 Standpunt waterschap Brabantse Delta op gewijzigd Unievoorstel tot aanpassing van het belastingstelsel (nazending)

4 OVERIGE NOTA'S TER BESLUITVORMING

4.a Partiële herziening van de keur

4.b Partiële herziening peilbesluiten 2018 fase 1

4.c Aanvraag uitvoeringskrediet project EVZ's Landstad Baronie

4.d Aanvraag uitvoeringskrediet deelname PHARIO demonstratieproject PHA2USE

4.f Vaststelling Projectplan Waterwet EVZ 't Vlietje (Steenbergen)

5 MEDEDELINGEN

5.a Managementletter 2018-4

5.b Innovaties in beeld 2018

5.c Addendum STUW

5.d Bestuursagenda 2019

5.e #WSBD2023

6 INGEKOMEN STUKKEN

6.a Motie wijziging GR belastingsamenwerking West-Brabant West

7 NOTULEN EN BESLUITENLIJST

8 RONDVRAAG

9 SLUITING