Agenda Algemeen Bestuur webversie (22-8-2018)

Datum: 22-8-2018

Tijd: 19:30 - 22:00


1 OPENING

2 SPREEKRECHT
Er hebben zich nog geen sprekers aangemeld.

3 HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING

3.a HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING (INFORMEREND)

3.a.1 Waterschapsverkiezingen en bijbehorende communicatiestrategie (presentatie)

3.b HOOFDPUNTEN VOOR DEZE VERGADERING (BESLUITVORMEND)

3.b.1 Aanbieding rapport rekenkamercommissie 'Samenwerking Vlaanderen' (voorzitter rekenkamercommissie, Chris de Graaf is aanwezig bij de vergadering)

4 OVERIGE NOTA'S TER BESLUITVORMING

4.a Vaststelling projectplan ‘EVZ Bleekloop golfterrein’ in de gemeente Bergen op Zoom

4.b Aanvraag 1e fase uitvoeringskrediet project 543: renoveren en capaciteitsuitbreiding rioolgemalen Dorst, Dinteloord, Armendijk en Noordhoek

5 MEDEDELINGEN

5.a Wateruitvoeringsprogramma 2017 – Maasbekken Vlaanderen

6 INGEKOMEN STUKKEN

6.a Schriftelijke vraag fractie CDA op basis van reglement van orde 'Invasieve exoten' en DB-reactie

7 NOTULEN EN BESLUITENLIJST

8 RONDVRAAG

9 SLUITING