Agenda Algemeen Bestuur webversie (28-6-2017)

Datum: 28-6-2017

Tijd: 21:00 - 22:00


1 Opening

1.b Spreekrecht

2 Notulen en besluitenlijst

3 Nota's ter besluitvorming

3.a Versnellingsplan duurzaamheid

3.b Bioplastics uit zuiveringslib - overgang naar demonstratie

3.c Spelregels algemeen bestuur 2017

4 Mededelingen

4.a Managementletter 2017-2

4.b Eerste wijziging gemeenschappelijke regeling Aquon: uitleg technisch voorzitter

5 Ingekomen stukken

6 Rondvraag

7 Sluiting