HippoWaterschappen site - homepage

Grondwateropgave 2016

Beregenen.jpg

Heeft u een vergunning voor grondwateronttrekking en nog geen opgave gedaan? Doe dit dan voor 24 maart.

Grondwateropgave

Belastingen

Rekenmachine met pen en geld

Voor het waterschapswerk betaalt u waterschapsbelasting. De Belastingsamenwerking West-Brabant regelt de belastingen.