Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken, voldoende water en schoon water.

Daarvoor gelden regels. De Rijksoverheid, provincie en de Europese Unie stellen die regels op. Met die regels in het achterhoofd wordt de koers van het waterschap uitgestippeld. Het bestuur heeft invloed op de koers van het waterschap. De documenten die bijdragen aan de koers van het waterschap, bieden informatie voor de invulling van het verkiezingsprogramma.

Profielschets bestuurders

De functie van een waterschapsbestuurder is een veeleisende functie. Van een bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij betrokken is, weet wat er speelt en dat kan verwoorden in de openbare vergaderingen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere criteria van belang. Deze heeft de Unie van Waterschappen gebundeld in profielschetsen.

Profielschets Algemeen Bestuurslid

Profielschets Dagelijks Bestuurslid

Projecten van het waterschap

Als mogelijk toekomstig bestuur beslist u ook mee over de projecten van het waterschap

Leursche Haven