Waterschap Brabantse Delta heeft een algemeen bestuur van 30 leden. Iedere vier jaar zijn er waterschapsverkiezingen en kiezen de inwoners een nieuw algemeen bestuur. Op deze pagina staat meer informatie voor de politieke partijen in aanloop naar de waterschapsverkiezingen op woensdag 15 maart 2023. 

Voor goed waterbeheer gelden regels. De Rijksoverheid, provincie en de Europese Unie stellen die regels op. Met die regels in het achterhoofd wordt de koers van het waterschap uitgestippeld. Het bestuur heeft invloed op de koers van het waterschap. De documenten die bijdragen aan de koers van het waterschap, bieden informatie voor de invulling van het verkiezingsprogramma.

Inspiratiedocument bestuursperiode 2023-2027

Het huidige bestuur van waterschap Brabantse Delta maakte dit inspiratiedocument voor de nieuwe bestuursleden voor de periode 2023-2027. Het is geen 'overdrachtsdocument' waarin wordt uitgelegd hoe de wereld van het waterschap in elkaar zit, maar een document ter inspiratie op basis waarvan het nieuwe bestuur keuzes kan maken. Keuzes met betrekking tot bestuurlijke thema's. 

Inspiratiedocument bestuursperiode 2023-2027

Profielschets bestuurders

De functie van een waterschapsbestuurder is een veeleisende functie. Van een bestuurslid wordt verwacht dat hij/zij betrokken is, weet wat er speelt en dat kan verwoorden in de openbare vergaderingen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere criteria van belang. Deze heeft de Unie van Waterschappen gebundeld in profielschetsen.

Profielschets Algemeen Bestuurslid

Profielschets Dagelijks Bestuurslid

Dag der kandidaatstelling

Bezoek de pagina 'Dag der kandidaatstelling' voor meer informatie over dit onderwerp.

Dag der kandidaatstelling

Projecten van het waterschap

Als mogelijk toekomstig bestuur beslist u ook mee over de projecten van het waterschap

Leursche Haven