Standplaats: Breda
Niveau: HBO/WO
Plaatsingsdatum: 03-06-2021

Waterschap Brabantse Delta zoekt een:

Internal Auditor (36 uur)
Standplaats: Breda

Wie zijn wij?
Waterschap Brabantse Delta is een modern waterschap in Midden- en West-Brabant. We staan voor onze waterschapstaken: de zorg voor voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit en veiligheid tegen overstroming. Deze taken voeren we op een betrouwbare manier uit. Met ervaring en gebiedskennis uit het verleden en met vakmanschap, passie en talent van deze tijd!
Als waterschap dragen wij bij aan een mooiere en betere leefomgeving. Zo kan iedereen rondom water veilig wonen, werken en genieten. Nu en in de toekomst. Om de toekomst bij te houden, pakken wij grote uitdagingen aan. Hoe we dat doen? Buitengewoon goed en samen met al onze partners.
Jouw werkzaamheden zijn gericht op het algehele Risicomanagement binnen Waterschap Brabantse Delta. Risicomanagement is gericht op het beheersen van de risico’s ten behoeve van het bereiken van de geformuleerde doelstellingen. Het doel is om het Bestuur en het management te adviseren over de strategische koers van Waterschap Brabantse Delta en het In Control komen en blijven van de organisatie om de ambities te realiseren.
 

De functie
Je werkt nauw samen in een enthousiast team van ongeveer 5 personen, waaronder een Concerncontroller, Strategisch adviseur Risicomanagement en (Senior) Internal auditor(s).
Als Internal Auditor ben je verantwoordelijk voor; 
•             Het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van beleid en advies.
•             Het signaleren en analyseren van relevante ontwikkelingen op het gebied van audits,
               beoordeling van het belang ervan en vertaling naar de eigen organisatie.
•             Het delen van kennis m.b.t. in- en externe regelgeving en actuele ontwikkelingen op
               het vakgebied.
•             Het ontwikkelen en implementeren van beleid, werkwijzen, instrumentarium en
               planningen m.b.t. audits en het bijdragen aan de evaluatie, visie/strategie en
               doorontwikkeling.
•             Het bijdragen aan ontwikkelingen en uitvoeren van de Verbijzondere Interne Controle
                (VIC’s) op rechtmatigheid.
•             Het voorbereiden en uitvoeren van interne audits, opstellen van auditrapportages met
               bevindingen en aanbevelingen en het bespreken en adviseren van management en
               medewerkers binnen de organisatie.
•             Het signaleren van risico’s, kansen, beheersmaatregelen en aandachtspunten op basis
               van de uitkomsten van de interne audits.
•             Het monitoren en beoordelen van de opvolging van de aanbevelingen uit de audits in
               de vorm van verbeteracties.
•             Het fungeren als 1ste aanspreekpunt en voeren van regie op externe audits en de  
               doorgeleiding daarvan binnen de organisatie.
•             Het onderhouden, participeren en samenwerken in de interne, regionale en landelijke
               netwerken om kennis te vergroten.
 

Wat vragen we?
Je hebt een afgeronde relevante HBO+/WO-opleiding en kennis en ervaring op het gebied van audit, control en/of risicomanagement. Je beschikt over sterke analytisch vermogen, organisatie- en bestuurlijke sensitiviteit. Je werkt zelfstandig en je onafhankelijke blik zijn onmisbaar, maar wel gecombineerd met goede intermenselijke vaardigheden en organisatiesensitiviteit. Je hebt het vermogen om complexe processen en risico’s te doorgronden, kwalitatief hoogstaand te adviseren en bent resultaatgericht en integer.

Voor de veiligheid van waterschap Brabantse Delta, vragen wij alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Tijdens de selectieprocedure zal dit verder besproken worden.
 

Wat bieden we?
Binnen ons waterschap sta je zelf aan het roer van jouw loopbaanontwikkeling. Persoonlijk leiderschap, lef en groei zijn hier belangrijk. Als je wilt werken aan je professionele en persoonlijke ambities zijn er veel verschillende mogelijkheden. Daarnaast vinden we een goede balans tussen werk en privé belangrijk. We werken resultaatgericht en de verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie.
Je salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt bij een fulltime dienstverband minimaal
 € 52.344, - en maximaal € 73.368, - bruto per jaar (schaal 11) inclusief het individueel keuzebudget (IKB) van 20%, waarin onder meer vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is opgenomen. Je kunt dit budget vrij besteden: geheel of gedeeltelijk laten uitbetalen (per maand, per jaar of een paar keer per jaar) en/of je kunt er extra verlofdagen van kopen.
 

Reageren?
Kom jij bij ons buitengewone dingen doen? We nodigen je van harte uit om je belangstelling te tonen via onze website.
Let op: Reageren kan tot en met 19 juni 2021, via onze website. Wij zijn voornemens om de gespreksrondes plaats te laten vinden op 25 juni 2021. Het arbeidsvoorwaardengesprek vindt in onderleg plaats. Bij vragen over de functie kan je contact opnemen met Margot Musters, 076 564 10 52.  Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Angela Timmers (076 564 14 25) of Tessie Horn (076 564 11 36).

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
 

Solliciteer op deze vacature