Lid algemeen bestuur

Lid algemeen bestuur 

Woonplaats: Dongen

Lid van het algemeen bestuur sinds: 2022

Vele jaren ben ik werkzaam geweest in de agrarische sector, in de advisering aan ondernemers en op het gebied van omgevingsbeleid.

Behalve mijn bestuurlijke functies, ben ik als vrijwilliger actief op verschillende terreinen. In Dongen en omgeving. Verder ben ik ook een familieman, een tuinliefhebber en ga er graag eens op uit, zoals op de fiets.

"Zoetwaterbeschikbaarheid als hoofdpunt van aandacht"

Jacques van der Aa

Water met waterkant en zwanen

Veel onderwerpen op het gebied van water hebben mijn interesse. In het licht van de steeds vaker voorkomende droge periode is de zoetwaterbeschikbaarheid een heel actueel thema. Maar ook moeten onze dijken voldoen aan de normen van nu en de toekomst. 

Het werk van het waterschap gebeurt bij voorkeur in samenwerking met inwoners, bedrijven, landbouw, natuurbeheer en sportvisserij. Maar ook met gemeenten, provincie en drinkwatersector.

Functie

  • Raadslid gemeente Dongen
  • Bestuurslid vereniging oud-medewerkers ZLTO (onbezoldigd).
  • Bestuurslid stichting financiële ondersteuning streeknetwerk Landstad De Baronie (onbezoldigd).

Vragen aan Jacques? Neem contact met hem op