Jeugdbestuurder waterschap Brabantse Delta
Steg is onze jeugdbestuurder

Ook jongeren spelen een rol in het waterbeheer in Nederland. Ieder Nederlands waterschap heeft een eigen jeugdbestuurslid. Samen vormen zij het jeugdwaterschapsbestuur.

Jeugdbestuurder Steg Snelders

Steg Snelders (15 jaar) is de jeugdbestuurder van waterschap Brabantse Delta. Hij is het jongste lid van het nationaal jeugdwaterschapsbestuur en vertegenwoordigt sinds 2015 ons waterschap. Hij woont in Made en zit op het Sint-Oelbert Gymnasium in Oosterhout. In zijn vrije tijd hockeyt en leest hij graag. Steg is alweer de derde jeugdbestuurder die ons waterschap heeft.

Steg Snelders over zijn functie: “Ik wil dit graag doen, omdat ik het erg leuk vind om met anderen in discussie te gaan en mijn mening te geven. Bovendien kan je als jeugdbestuurder een heleboel nieuwe ervaringen opdoen. Mijn doel is om leeftijdsgenoten duidelijk te maken wat het waterschap doet naast het aanleggen van dijken. Als mijn tijd als jeugdbestuurder er op zit, hoop ik dat het voor jongeren duidelijker is wat het waterschap allemaal doet en hoe belangrijk het is. En dat ook de mening van jongeren telt en dat zij actief betrokken worden.” 

Project: waterschappen en waterbewustzijn

Steg heeft zelf het initiatief genomen om op school een project te doen over waterschappen en waterbewustzijn. Hij gaat onderzoeken hoe het waterschap nog beter op jongeren kan overbrengen wat het waterschap doet. Daarbij legt hij de nadruk op de psychologische kant. Met andere woorden: hoe werkt informatieoverdracht in iemands hersenen, wanneer blijft iets hangen en waarom hechten we meer waarde aan het een dan aan het ander? Na het onderzoek hoopt Steg het waterschap te adviseren hoe communicatie kan worden afgestemd op de werking van het menselijk brein.

De jeugd heeft de toekomst

De beslissingen die de Nederlandse waterschappen nemen, hebben niet alleen directe gevolgen voor de jongeren van nu. Er liggen in de nabije toekomst ook grote uitdagingen klaar voor een nieuwe generatie waterdeskundigen. In Nederland en in de rest van de wereld. Daarom betrekken wij jongeren bij het waterbeheer in ons land.

Wat doet een jeugdwaterschapsbestuurder?

Ieder waterschap kiest uit het eigen gebied een jeugdbestuurder tussen 12 en 18 jaar. De jeugdbestuurder:

  • adviseert het waterschap;
  • organiseert lokale activiteiten om jongeren meer te betrekken bij waterbeheer;
  • is lid van het nationale jeugdwaterschapsbestuur.

In hun eerste manifest beschrijft het bestuur hoe waterschappen het beste jongeren kunnen inzetten.

Lees meer op de website van het jeugdwaterschap

Ook handig om te weten

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?